Vaatlerle sorunlar çözülmez

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Başkanı Alaaddin Dinçer, siyasi partilerin seçim nedeniyle bol keseden vaatlerde bulunduğunu, ancak bunların nasıl gerçekleştirileceği sorusuna hiçbirinin cevap veremediğini söyledi.


Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Başkanı Alaaddin Dinçer, siyasi partilerin seçim nedeniyle bol keseden vaatlerde bulunduğunu, ancak bunların nasıl gerçekleştirileceği sorusuna hiçbirinin cevap veremediğini söyledi. Dinçer dün yaptığı basın açıklamasında, siyasi partilerin seçim bildirgeleri ile programları arasındaki farklılıkları da gözler önüne serdi.
AKP’nin seçim bildirgesine bakıldığında paralı eğitime olan hayranlığını devam ettirmeye kararlı olduğunun anlaşıldığını belirten Dinçer; “Başta iktidar ve ana muhalefet partileri olmak üzere parlamentoya girme ihtimali bulunan siyasi partilerin seçim bildirgelerinin, eğitime ilişkin bol keseden vaatlerle dolu olduğu görülüyor. Seçim bildirgelerinde, eğitime yüzeysel ve gerçeklikten uzak yaklaştıklarını, eğitimin sorunlarını basit propaganda malzemesine indirgediklerini gözler önüne sermektedir” dedi.
Son sayfalara sıkıştırılmış
Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan eğitimin, siyasi partilerin programlarında ve seçim bildirgelerinde ancak en son sayfalarda birkaç cümle ile değinildiğini vurgulayan Dinçer, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bu bile söylenen büyük laflar ile partilerin gerçek yaklaşımları arasındaki çelişkiyi gözler önüne sermeye yetmektedir. Çelişkinin başka bir örneği ise, parti programları ile seçim bildirgelerinin de tutarsızlıklarla doludur.Örneğin zorunlu eğitim süresi için AKP programında 11 yıl, seçim bildirgesinde 12 yıl; CHP programında 12 yıl, bildirgesinde ise 10 yıl olarak geçmektedir.” Dinçer, siyasi partilerin okul öncesi eğitimin yaş grubunu bile bilmediklerini söyledi. Dinçer, AKP’nin iktidar olduğu süre içerisinde eğitimin alt yapı masraflarını velilerin omuzlarına yıktığını da hatırlatı. (İstanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net