İthal kömürlü santrale hayır!

Enerji Piyasalarını Denetleme Kurulu’nun yeni ithal kömür yakıtlı santrallere lisans vermemesini isteyen Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz şunları söyledi:


Enerji Piyasalarını Denetleme Kurulu’nun yeni ithal kömür yakıtlı santrallere lisans vermemesini isteyen Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz şunları söyledi: ‘Önce enerji tasarrufu için yeni yatırım yapılmalı, bu yatırımlarla sağlanan tasarruflar yeterli olmaz ise yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı yeni enerji üretim tesisi yatırımları gündeme gelmelidir.”
Enerjideki dışa bağımlılığın Türkiye için ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden Koramaz yapılması gerekenleri sıraladı:
*Bundan sonraki politika “önce enerji tasarrufu için yeni yatırım yapılmalı, bu yatırımlarla sağlanan tasarruflar yeterli olmaz ise yeni enerji üretim tesisi yatırımı” gündeme gelmelidir. Önümüzdeki yıllarda yaşanması beklenen enerji sıkıntısının aşılması için yapılması gereken en önemli uygulama tasarrufa yatırımdır.
lTEİAŞ tarafından hazırlanan ve 2007–2020 dönemini kapsayan enerji talep tahminleri çalışması, EPDK ile mutabakat sağlanamadığı için yayınlanmamıştır. Ülkenin enerji planlamasında temel alınan bu çalışma taslak olarak kamuoyunun bilgi, görüş ve eleştirisine sunulmalı, ilgili tüm tarafların katılacağı geniş katılımlı, demokratik yapılı tartışmalar sonunda oluşacak görüş birliği temelinde kesinleştirilmelidir.
lETKB Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün, Uluslararası Enerji Ajansı modelini esas alarak hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü yeni Ulusal Enerji Talep Tahmin Modeli, taslak olarak kamuoyunun bilgi ve görüşüne sunulmalı, mesleki kuruluşlar, uzmanlar ve akademisyenlerin katılacağı tartışmalar sürecinde oluşan görüş ve öneriler dikkate alınarak modele son biçimi verilmelidir.
  • EPDK, lisans verirken, ulusal ve kamusal çıkarları gözeten ve toplumsal yararı esas alarak hazırlanmış olan Enerji Talep ve Yatırım Tahminlerini esas almalı, ithal kömüre dayalı yeni santral projelerine lisans vermemelidir. Doğal gaz yakıtlı yeni projeler, elektrik enerjisi üretimi içinde doğal gazın payının düşürülmesini öngören hedef ve politikalara uygun olmalıdır.
  • Enerji üretiminde ağırlık yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına verilmelidir. Enerji planlamaları ulusal ve kamusal çıkarların korunması ve toplumsal yararın artırılmasını hedeflemelidir.
  • Enerji açısından dışa bağımlı olan ülkemizde enerjinin verimli ve etkin kullanımı ulusal politika haline getirilmelidir. 02.05.2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji Verimliliği Kanunu”nun gerekleri acilen yerine getirilmelidir. EİEİ tarafından elektrik tüketiminde yüzde 15, binaların ısıtma ve soğutmasında yüzde 35, ulaşımda yüzde 15 olarak öngörülen tasarruf hedeflerine ulaşmak için gerekli düzenlemeler bir an önce yürürlüğe konulmalıdır. Sanayi üretiminde enerji yoğunluğu bugünkü 0.39’dan OECD üyesi ülkeler ortalaması olan 0.19 düzeyine düşürülmelidir. (İstanbul/EVRENSEL)
    www.evrensel.net