Kadın rızasız evleniyor

Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nurselen Toygar, Türkiye’de kadınların yüzde 50.8’inin kendi rızaları olmadan evlendirildiğini söyledi.


Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nurselen Toygar, Türkiye’de kadınların yüzde 50.8’inin kendi rızaları olmadan evlendirildiğini söyledi.
Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nurselen Toygar, “Rızası olmadan ve eş seçiminde danışılmadan yapılan evliliğin sonuçları ağır olmakta. Evlenmeyi reddetme ölüm anlamına gelebilmektedir” dedi. Kadınların şiddete boyun eğmek zorunda kaldığını ve şiddet uygulayan eşlerinden kaçıp ailelerine sığınanların birçoğunun polis ve aileler tarafından zorla geri gönderildiğini ifade eden Toygar, evdeki şiddetin sonuçlarının çok geniş bir etki alanına sahip olduğunu söyledi. Prof. Dr. Toygar “Türkiye’de yapılan bir dizi araştırma kadınlar arasındaki özsaygı düzeyinin düşüklüğünü göstermektedir. Birçok kadın erkekten daha az otoriteye sahip olduğuna inanmaktadır. Bazı bölgelerde görüşülen kadınların neredeyse yüzde 90’ı erkeğin evin reisi olduğuna inanmaktadır. Fiziksel cezayı hak ettiğine inananların oranı kırsal kesimde yüzde 70’ten fazladır. Bazı durumlarda erkek akrabalarını sorumluluk ve yasal yaptırımlardan kurtarmak için kadınların kendi cezalarını kendilerinin verdiği bildirilmiştir” dedi. (İzmir/DİHA)
www.evrensel.net