Döner sermaye, sözleşmeliye de ödenecek

Meslek liseleri veya sanat okullarında, döner sermaye kâr payının sadece kadrolu ve “bakan onayı” ile atanmış personele ödenmesini öngören uygulama, Danıştay tarafından bozuldu


Meslek liseleri veya sanat okullarında, döner sermaye kâr payının sadece kadrolu ve “bakan onayı” ile atanmış personele ödenmesini öngören uygulama, Danıştay tarafından bozuldu. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Eğitim Sen’in itirazını haklı bularak, yönetmelik hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Haksızlığı yargıya taşıyan Eğitim Sen Çankırı Temsilciliği yöneticilerinden İlhan Tekin, görev yaptığı Eğitim Hizmetleri ve Akşam Sanat Okulu’nda, 2005 yılındaki döner sermaye kâr payından kendisine ödeme yapılmadığını fark etti. Tekin’e gerekçe olarak Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Üretimi Teşvik Primi Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesindeki “personel tanımı” gösterildi. Bu maddedeki personel tanımı, “Okul veya kurumun kadrosunda olan veya bakan onayı ile bu işletmede fiilen çalışmak üzere görevlendirilen ve işin gereği olarak görevlendirilen ve işin gereği olarak üretimde fiilen çalışarak kârın elde edilmesinde emeği geçen, 657 ve 1475 sayılı Kanun’a tabi kişiler personel” olarak ifade ediliyordu.
İlhan Tekin ise okulda geçici olarak görevlendirildiği için döner sermayeden yoksun kalmıştı. “Döner sermaye üretimine katkıda bulunduğu halde mağdur olduğunu” belirten Tekin, sendikası aracılığıyla “bakan onayı” ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava açtı. Danıştay 11’inci Dairesi ise talebi reddetti. Bunun üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz edildi. Geçtiğimiz günlerde kararını açıklayan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sendikanın itirazını haklı bularak, yürütmeyi durdurma istemini kabul etti. Böylece, döner sermayesi bulunan okullarda “bakan onayı” dışında görevlendirilen personele de döner sermaye kâr payı ödenmesi gerekecek. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net