Köprüler ücretsiz olacak!

Yapı-Yol Sen Genel Başkanı Bedri Tekin, “Seçim öncesi bir vaat de bizden. Otoyol ve köprüler ücretsiz olacak” dedi.


Yapı-Yol Sen Genel Başkanı Bedri Tekin, “Seçim öncesi bir vaat de bizden. Otoyol ve köprüler ücretsiz olacak” dedi.
Yapı-Yol Sen Genel Başkanı Bedri Tekin, otoyol ve köprülerde 1998’de iş bıraktıklarını ve araçların ücretsiz geçtiğini, devletin ise ücretleri çalışanlardan tahsil ettiğini hatırlattı. O dönemde 70 milyar TL ödediklerini dile getiren Tekin, bu nedenle daha sonraları iş bırakma değil, iş yavaşlatma eylemi yaptıklarını anlattı. İç hukuk yollarının tükenmesinin ardından davayı götürdükleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden (AİHM) “iş bırakma eylemi yapabilecekleri” yönünde karar çıktığını bildiren Tekin, AİHM’in sendikayı haklı bulduğunu belirtti.
Tekin kararda, “Türkiye’nin sendikal hak ve özgürlükleri garanti ettiğini, bunun da toplu pazarlık ve toplu eylem hakkını içerdiğini, ancak devletin bu taahhüdüne uygun davranmadığının” kaydedildiğini dile getirdi. Sendika olarak ödedikleri 33 bin 560 Avro’nun Avrupa Bankası faiz oranı uygulanarak geri ödenmesine, ayrıca 12 bin 600 Avro manevi tazminata hükmedildiğini de ifade eden Tekin, bu karanın grev hakkının önünde engel bulunmadığını gösterdiğini kaydetti. Tekin, KESK’in de 15 Ağustos’ta başlayacak toplu görüşme döneminde, toplusözleşme ve grev hakkı bulunduğunu bilerek davranacağını kaydetti.
İlk eylem köprülerde
Kamu çalışanları içinde en düşük maaşı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve bağlı birimlerde çalışanların aldığını, otoyol ve köprülerde sağlıksız koşullarda çalıştıklarını kaydeden Tekin, “insanca yaşanacak ücret ve gişe memurlarının çalışma koşullarının düzeltilmesi” için mücadelenin seçim sonrası süreceği uyarısında bulundu. Tekin, seçimlerin ardından talepleri konusunda acil adım atılmadığı takdirde yapacakları ilk eylemde köprüleri boşaltacaklarını, araçların ücretsiz geçeceğini vurguladı. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net