Bakan yolsuzluğu örtüyor mu?

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Neorecormon isimli ilaçta 8 milyon 311 bin YTL’lik kamu zararını örtbas ettikleri ve zararı tartışmalı hale getirdikleri iddia edilen şahıslar hakkında soruşturma izni vermedi.


Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Neorecormon isimli ilaçta 8 milyon 311 bin YTL’lik kamu zararını örtbas ettikleri ve zararı tartışmalı hale getirdikleri iddia edilen şahıslar hakkında soruşturma izni vermedi. Cumhuriyet Başsavcılığı, sorumluluklarının bulunduğunu düşündüğü bakanlık müfettişleri, müsteşar yardımcısı ve tedavi hizmetleri genel müdür yardımcısı hakkında soruşturma izni istemişti.
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma izni isteğinin ardından Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca, Sağlık Bakanlığı müfettişleri Metin Akman, Çağrı Özyiğit, Müsteşar Yardımcısı Ulvi Saran, Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Bekir Keskinkılıç hakkında inceleme gerçekleştirildi. İnceleme sonucunda ise iddialar doğru bulunmadı. Bu nedenle Neorecormon isimli ilaçta 8 milyon 311 bin YTL kamu zararını örtbas ettikleri ve zararı tartışmalı hale getirdikleri iddia edilen bakanlık yetkilileri hakkında, Sağlık Bakanı Recep Akdağ soruşturma izni vermedi.
Hakkında iddia bulunan kişiler üzerindeki incelemeyi bakanlık müfettişlerinden Haydar Mezarcı ve Cengiz Yiğit gerçekleştirdi. Haydar Mezarcı’nın eski RP’li Hasan Mezarcı’nın akrabası olduğu belirtiliyor.
Bakanlık müfettişleri Metin Akman, Çağrı Özyiğit, Müsteşar Yardımcısı Ulvi Saran, Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Bekir Keskinkılıç hakkındaki diğer iddialar ise şöyle: “Roche Müstahzarları AŞ firmasına ait 8 adet ilaçta kamu zararının varlığını tespit etmelerine karşın, Neupuogen isimli ilaçta olduğu gibi toplam kamu zararını hesaplamadıkları, dolayısıyla kamu zararının firmadan tahsil edilmediği, kamu zararına sebep olan ilaçlarda Beşeri Tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına ilişkin tebliğin 9 ve 11’inci maddelerinin de gereği olarak, sürenin 3 katına kadar ilaç ruhsatlarının askıya alınarak ilaçların geri toplatılması hususunu, açık ve sarih bir şekilde belirtmedikleri; Sağlık Bakanlığı görevlilerinin kusuru nedeniyle oluşan kamu zararlarını adeta görmezden gelerek, zararın sadece firmalardan kaynaklandığına yer vererek Sağlık Bakanlığı yetkililerini korudukları…”
Kamu zararı yokmuş
Bakanlık müfettişlerinin raporunda, Teftiş Heyeti hakkındaki bu iddiaların doğru bulunmadığı belirtildi.
Neorecormon isimli ilaçta 8 milyon 311 bin kamu zararını örtbas ettikleri ve zararı tartışmalı hale getirdikleri iddialarına karşın düzenlenen raporda ise “Halen yürürlükte bulunan kararname ve tebliğlere göre, ilaç fiyatının fabrika satış fiyatları veya perakende satış fiyatlarından geriye doğru, kâr oranlarının düşürülmesiyle tespit edilebileceği anlaşıldığından ve ihale şartlarının kendisine özgü bir rekabet sistemi olması, ihalelerin rekabet şartları altında aynı ürün için zaman zaman çok farklı fiyatlar ortaya çıkarması nedeniyle, Portekiz devletinin ihale yoluyla almış bulunduğu ve ülke içinde serbest eczanelerde perakende satışının yapılmadığı anlaşılan ürünlerin ruhsatlı olarak Türkiye’de satışa sunulan ürünlerin fiyatlarının belirlenmesinde referans olarak alınamayacağını öngörerek, Başbakanlık Teftiş Heyeti’nce tespit edilen kamu zararının oluşmadığı yönünde kanaat beyan etmesinin, mevcut bilgi, belgelere göre yerinde bir karar olduğu anlaşılmıştır” denildi. Sağlık Bakanlığı görevlilerinin kusurlu olmalarına karşın, korundukları iddia edilen müfettişlerin suç işlemedikleri belirtiliyor.
Roche skandalı
Roche ilaç skandalı, kanser hastalarının kullandığı Neorecorman ve Eprex adlı ilaçların SSK’ya ‘fahiş’ fiyatla satılmasının ortaya çıkartılmasıyla patlamıştı. Haziran 2004’te patlayan Roche skandalı, sağlık sektöründe ciddi bir sarsıntı yaratmıştı.
(Ankara/ANKA)
www.evrensel.net