?zcan Kesge? ya?am?n? yitirdi

T?rkiye Sosyal Sigortalar, E?itim, B?ro, Ticaret, Kooperatif ve G?zel Sanatlar ???ileri Sendikas? (Sosyal-??) Genel Ba?kan? ?zcan Kesge?, kansere yenik d??erek ?nceki g?n ya?am?n? yitirdi.


T?rkiye Sosyal Sigortalar, E?itim, B?ro, Ticaret, Kooperatif ve G?zel Sanatlar ???ileri Sendikas? (Sosyal-??) Genel Ba?kan? ?zcan Kesge?, kansere yenik d??erek ?nceki g?n ya?am?n? yitirdi. Kesge??in cenazesi, 24 Temmuz Sal? g?n?, saat 11.00?de Sosyal-?? ?n?nde yap?lacak t?ren sonras?nda Kar??yaka Mezarl????na defnedilecek.
1945 y?l?nda Afyon?da do?an Kesge?, 1963 y?l?nda Kuleli Askeri Lisesi?nden mezun olduktan sonra Kara Harp Okulu?na girdi. Harp Okulu ??rencili?i s?ras?nda 1963 y?l?nda Talat Aydemir?in darbe giri?imi nedeniyle 1453 ??renciyle birlikte okuldan uzakla?t?r?ld?. Kesge?, 1969 y?l?nda ?stanbul ?niversitesi Edebiyat Fak?ltesi?ni bitirdi. ??rencilik y?llar?nda ?e?itli i?lerde ?al??an Kesge?, 1967 y?l?nda SSK Emin?n? ?ubesi?nde i?e ba?lad? ve Sosyal-???e ?ye oldu. 1969 Nisan ay?nda Sosyal-?? Genel Sekreteri, 1972 y?l?nda ise Genel Ba?kan? g?revini ?stlendi.
?damla yarg?land?
Kesge?, 12 Eyl?l 1980 darbesinde genel ba?kanl?k g?revine ara vermek zorunda kald?, darbe sonras? ise t?m genel kurullarda tekrar genel ba?kanl??a se?ildi. 1974 y?l?nda SSK tarihinde ilk kez ?al??anlar?n oylar?yla SSK M?d?rler Kurulu ?yeli?ine se?ilen Kesge?, 1975 y?l?nda T?rkiye ???i Partisi (T?P) kurucular? aras?nda yer ald? ve merkez y?netim kurulu ?yeli?ine getirildi. 1974-1975 y?llar?nda D?SK Ba?kan Vekilli?i de yapan Kesge?, 12 Eyl?l 1980 darbesinde 5 y?l tutuklu kald? ve idamla yarg?land?, yarg?lama sonucunda beraat etti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net