?evre d??manlar?na oy yok

?? Anadolu ?evre Platformu D?nem S?zc?s? Abidin ?zkaymak, platformun se?im bildirgesini a??klayarak, ?evre d??manlar?na oy vermeyeceklerini duyurdu.


?? Anadolu ?evre Platformu D?nem S?zc?s? Abidin ?zkaymak, platformun se?im bildirgesini a??klayarak, ?evre d??manlar?na oy vermeyeceklerini duyurdu.
?zkaymak, ?Su kaynaklar?m?z? korumayan, Su Yasas??n?n ??kar?lmas?n? program?na almayan, GDO?lu ?r?nlerin T?rkiye?ye girmesine izin veren, tar?mda modern sulama y?ntemlerini te?vik etmeyen, ula??m politikalar?n? toplu ta??mac?l??a endekslemeyen, kalitesiz k?m?rleri se?im r??veti olarak da??tan, yenilenebilir enerjiyi te?vik etmeyen, n?kleer enerjiyi savunan, modern kat? at?k depolama tesislerine te?vik vermeyi program?na almayan, do?al ve k?lt?rel de?erleri yok eden ve su kaynaklar?n? t?keten ta? ocaklar?na, maden i?letmelerine, golf sahal? turizm tahsislerine kar?? ??kmayan, ya?am-kalk?nma ikileminde ya?amdan yana olmayan? siyasilere oy vermeyeceklerini kaydetti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net