T?zel halkla bulu?tu

Bin Umut ?zmir 1. B?lge Ba??ms?z Milletvekili Aday? Abdullah Levent T?zel, K?br?s ?ehitleri Caddesi ile Hatay Per?embe Pazar??n? dola?arak pazar esnaf? ve vatanda?larla bulu?tu.


Bin Umut ?zmir 1. B?lge Ba??ms?z Milletvekili Aday? Abdullah Levent T?zel, K?br?s ?ehitleri Caddesi ile Hatay Per?embe Pazar??n? dola?arak pazar esnaf? ve vatanda?larla bulu?tu. Pazar esnaf? ve vatanda?larla sohbet ederek dertlerini dinleyen T?zel, yo?un ilgi ile kar??land?.
?zmir 1. B?lge Ba??ms?z Milletvekili Aday? Abdullah Levent T?zel Ege Bitlisliler K?lt?r ve Dayan??ma Derne?i?ni ziyaret etti.
Yakla??k 100 ki?inin kat?ld??? toplant?da Egeli Bitlisliler adaya destek vereceklerini a??klad?lar. Toplant?ya ?zmir Ticaret Odas? Ba?kan Vekili Necip Nas?r, T?rkiye Otomobilciler Federasyonu Y?netim Kurulu ?yesi Sabahattin Alabal?k kat?ld?.
Egeli Bitlislilerin ileri gelenlerinden ?eyh Mehmet Ta?, Abdullah Levent T?zel?e destek verdiklerini s?yledi. Toplant?da se?im ?ncesi son g?nlerin iyi de?erlendirilmesi ?a?r?s? yap?ld?. T?zel daha sonra Menderes pazar?n? dola?arak pazar esnaf? ile sohbet etti. Seferihisar?da da ?e?itli beldelerde halk toplant?lar?na kat?ld?. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net