I?d?r?da Bin Umut mitingi

Bin Umut I?d?r Ba??ms?z Milletvekili Aday? Pervin Buldan i?in Z?beyde Han?m Bulvar??nda miting d?zenlendi.


Bin Umut I?d?r Ba??ms?z Milletvekili Aday? Pervin Buldan i?in Z?beyde Han?m Bulvar??nda miting d?zenlendi. Yakla??k 15 bin ki?inin kat?ld??? miting alan?na DEP eski Milletvekili Orhan Do?an??n posteri ve ?Bar??ta ?srar edece?iz, provokasyona gelmeyece?iz? yaz?l? pankartlar as?ld?.
Bin Umut Aday? Pervin Buldan, T?rkiye?nin en temel sorununun K?rt sorunu oldu?unu belirterek, K?rt sorunu ??z?lmeden hi?bir sorunun ??z?lmeyece?ini s?yledi.
www.evrensel.net