???iler ba??ms?zlar? desteklemeli

Ba?p?nar Organize Sanayi B?lgesi?nde tekstilde ?al??an bir i??iyim. Tekstilde ya?anan zor g?nleri g?ren ve ya?ayan tekstil i??isi ve ayn? zamanda sendika g?revi de olan bir emek?iyim.


Ba?p?nar Organize Sanayi B?lgesi?nde tekstilde ?al??an bir i??iyim. Tekstilde ya?anan zor g?nleri g?ren ve ya?ayan tekstil i??isi ve ayn? zamanda sendika g?revi de olan bir emek?iyim.
Mevcut siyasi partilerin i?inden herhangi bir siyasi partide destek?i yada ?ye olanlar olabilir. Ama i??i sorunlar?na, s?k?nt?lar?na, sosyal haklara, ikramiye, d???k ?cret ve asgari ?crete hi?bir siyasi parti g?ndeminde yer ay?rm?yor. 12 Eyl?l ?ncesi 15-16 Haziran?lar? ya?ayan b?y?klerimizin kazand??? sosyal haklar? ?u anda tek tek kaybediyoruz. Ve bunlar? ?u anda mevcut siyasi partiler sayesinde kaybetmekteyiz.
Hepsi birbirine benzeyen ve hepsi patronlardan destek alan, onlar?n adaylar?n? listelerinin ba??na koyan ne sa?c? ne solcu partilere kanmay?p, bu partiler yerine emek?ilerin ve demokrasiden yana olanlar?n yan?nda olacak ba??ms?z adaylar? destekleyelim diyorum. Antep?te bizim gibi i??ilikten gelen ve bizim taleplerimize sahip ??kacak olan Ba??ms?z Milletvekili Aday? Vakkas Dalk?l???? desteklemeliyiz diyor ve sayg?lar?m? sunuyorum.
Ba?p?nar Organize?den bir i??i (GAZ?ANTEP)
www.evrensel.net