itiraz

 • - Bu evren, bu ku?lar, bu b?cekler ?i?ekler, hepsi y?ce rabbimizin bizlere birer arma?an?d?r...


  - Bu evren, bu ku?lar, bu b?cekler ?i?ekler, hepsi y?ce rabbimizin bizlere birer arma?an?d?r... Kendi v?cudunuza bir bak?n. Bu m?kemmeliyeti ba?ka kim yapabilirdi ki? Mesela g?zlerimiz. Y?z?m?zde, yani ona en uygun yerde... G?zlerimiz diz kapaklar?m?zda olsayd? ne kadar ?irkin olurdu de?il mi?
  - ?tiraz?m var!
  - S?yle ?ocu?um!
  - E?er g?zlerimiz diz kapaklar?m?zda olsayd? de?i?en hi?bir ?ey olmazd?, ??nk? herkesin g?zleri diz kapaklar?nda olurdu. O zaman da siz ??ocuklar?m, g?zlerimiz y?z?m?zde olsayd? ne kadar ?irkin olurdu? derdiniz. Ben de itiraz?m var derdim...
  www.evrensel.net