S?cak hava sat?c?y? tezgah?n alt?na indirdi!

Mersin?de a??r? s?caklar dolay?s?yla vatanda?lar zor g?nler ge?iriyorlar. S?caklardan korunmak i?in de?i?ik y?ntemler geli?tiren Mersinliler, her yolu deniyorlar.


Mersin?de a??r? s?caklar dolay?s?yla vatanda?lar zor g?nler ge?iriyorlar.
S?caklardan korunmak i?in de?i?ik y?ntemler geli?tiren Mersinliler, her yolu deniyorlar. Akdeniz beldesinde bir seyyar sat?c? s?caklardan korunmak i?in tezgah?n ba??nda de?il alt?nda kalmay? tercih ediyor. Tezgah?n?n alt?nda m??teri bekleyen sat?c?, iki ask?l???n ?st?ne karton yerle?tirmi?. (Mersin/D?HA)
www.evrensel.net