G?NL?K

 • Se?im yasaklar? nedeniyle bug?n se?im ?zerine yorum yapmak yasak.Kanunen abuk sabuk ?eylerden bahsetmek mecburiyeti var.


  Se?im yasaklar? nedeniyle bug?n se?im ?zerine yorum yapmak yasak.
  Kanunen abuk sabuk ?eylerden bahsetmek mecburiyeti var.
  Ger?i geride kalan se?im s?recinde siyaset g?remedik k?rs?lerde.
  K?f?r?
  Ba??r?p ?a??rma?
  Ve hamaset.
  Politika kanunen yasak de?ildi ama?
  Ama liderler g?n?ll? olarak hamaseti se?tiler.
  Birbirlerine giydirdiler.
  K?f?rsever kat?l?mc?lar ise alk??lad?.
  Lider politika yap?yor:
  ?Ben onun??
  ?Helalll?!?
  ?Bravo...!?
  ?Ne konu?tu beee?!?
  ?Analar ne liderler do?ruyor inanolsun?!?
  ?B?yle k?fret et, can?m? al can?m???!?
  ?Durun bakal?m memleket ?st?ne bir ?eyler daha s?yl?yor?
  ?Ben var ya bennnn? Ben onun??
  ?Allah?n olsunnnn!?
  ?Tanr? seni korusun!?
  ?Bir esasl? k?f?r daha salla oyum ailecek senindir. Ben seninnnn k?fredi? tarz?n??!?
  ?Uleynn bu adam bir memleket idare eder, bir memleket idare eder??
  ?Yi?ide k?fret hakk?n? ver. ?teki de eyi sall?yor inan olsun.?
  ?Oras? ?yle. Bu sefer hepsi g?zel sallad?lar?
  ?Ama en eyisi bu?
  ?Say?n ba?kan?m hade bu millet hat?r? i?in bir daha salla?
  ?Halk?n istekleri bizim i?in emirdir.
  Sall?yorum; Ben onlar?nnnnnn?.!?
  ?Helal olsun bu kere toptan oldu!?
  ***
  Tabii hepsi iyi sallay?nca i?lerinde ay?r?m yapmak da zor oluyor.
  Vatanda?ta Ertu?rul ?zk?k yetkisi olsa i? kolay olacak.
  Tabloya bakacak. Kendine soracak.
  ?Buna oy verilir mi??
  ?Ver leynnn, ne olmu?.?
  ??una oy verilir mi??
  ?Onun ne eksi?i varm?? ?tekinden, ver canca??z?m.?
  ?Peki, buna oy verilir mi??
  ?Eeee valla hakkaten iyi sallad? o da. Vermemek ay?p olur.?
  ?Ya ?una oy verilir mi??
  ?Adam?n k?fretmekten sesi k?s?ld?, hakk?n? yemeyelim.?
  ?Verdik gittiii??
  Fakat, bu durumda ortada k???k bir terslik oluyor.
  ??nk? adam ba?? d?rt oydan, toplam 140 milyon kadar oy ??k?yor!
  Elbette 45 milyon se?mene 140 milyon oy ?ok geliyor.
  Elbette demokrasilerde fazla oy g?z ??karmaz.
  Fakat sand?k g?revlisi arkada?lar?n i?i zorla??yor.
  Tek yevmiyeye bu kadar oy, ?al??ma haklar?n? ihlal oluyor!
  Ama bakars?n?z Ertu?rul ?zk?k imana gelir.
  Patronu i?in kulland??? oylar?n ekonomik giderini Do?an Bey?den isteyebilir.
  ?yle ya kaz gelecek yerden oy esirgenmez!
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net