Kuvvac?lar adliyeye ??kar?ld?

?mraniye?de bir gecekonduda ele ge?irilen patlay?c?lara ili?kin soru?turma kapsam?nda 3 ilde g?zalt?na al?narak ?stanbul?a getirilen 5 ki?i, adliyeye sevk edildi.


?mraniye?de bir gecekonduda ele ge?irilen patlay?c?lara ili?kin soru?turma kapsam?nda 3 ilde g?zalt?na al?narak ?stanbul?a getirilen 5 ki?i, adliyeye sevk edildi.
?akmak Mahallesi G?ng?r Sokak?taki bir gecekonduda ele ge?irilen 27 el bombas?, TNT kal?plar? ve f?nyelerle ilgili soru?turma kapsam?nda 3 ilde d?zenlenen operasyonla g?zalt?na al?n?p ?stanbul?a getirilen 5 ??phelinin, ?stanbul Ter?rle M?cadele ?ube M?d?rl????ndeki i?lemleri tamamland?.
Kuvvai Milliye (Kuvvac?lar) Derne?i Genel Ba?kan? B.??n?n de aralar?nda bulundu?u ??pheliler, polislerce iki ayr? grup halinde ?ubeden ??kart?larak Be?ikta??taki ?stanbul Adliyesi?ne g?nderildi. Soru?turma ?er?evesinde daha ?nceden adliyeye ??kart?lan emekli Y?zba?? Muzaffer Tekin, emekli Astsubay Oktay Y?ld?r?m, el bombalar?n?n ele ge?irildi?i evin sahibi Mehmet Demirta? ve Mahmut ?. ile bu ki?ilerle ba?lant?s? oldu?u iddias?yla yakalanan emekli Binba?? F.E?nin de aralar?nda bulundu?u baz? ki?iler tutuklanm??t?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net