S?ra sende!

Liderlerin ve siyasi partilerin yakla??k 2 ayd?r meydanlarda s?ren yar???nda sona gelindi, s?z s?ras? ?imdi se?mende.


Liderlerin ve siyasi partilerin yakla??k 2 ayd?r meydanlarda s?ren yar???nda sona gelindi, s?z s?ras? ?imdi se?mende. Miting meydanlar?nda ve bas?nda s?ren tart??ma ve yar?? sand?ktan ??kacak sonu?larla sevin? ve h?zne d?n??ecek. Bug?n yap?lacak se?imde 699?u ba??ms?z 7 bin 394 aday yar??acak. 85 se?im b?lgesinin bulundu?u se?ime toplam 14 siyasi parti kat?lacak ve 42 milyon 533 bin 41 se?men, 158 bin 700 sand?kta oy kullanabilecek.
Liderler nereden aday?
Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ile Saadet Partisi Genel Ba?kan? Recai Kutan ?stanbul 1. b?lgeyi tercih etti. CHP lideri Deniz Baykal Antalya, DP Genel Ba?kan? Mehmet A?ar Elaz??, MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli de Osmaniye?den aday olacak. Gen? Parti Genel Ba?kan? Cem Uzan adayl?k i?in ?zmir 1. B?lge?yi tercih etti.
Ba??ms?z aday patlamas?
22 Temmuz se?imlerini di?er se?imlerden ay?ran en ?nemli ?zellik ba??ms?z aday say?s?nda ya?anan patlama oldu. 3 Kas?m 2002 se?imlerine 190 aday ba??ms?z girerken bu say?, DTP?nin ba??ms?z aday g?sterme karar? ve baz? partilerin de bu y?ntemi tercih etmesi nedeniyle bu se?imlerde 699?a ula?t?. 70 milletvekili ??karacak olan ?stanbul,152 adayla T?rkiye genelinde en fazla ba??ms?z aday?n yar??aca?? il oldu.
Genel ba?kanlar ba??ms?z
Ba??ms?z aday uygulamas?n? baz? partilerin genel ba?kanlar? da tercih etti. Se?im yar???na ba??ms?z aday olarak kat?lan genel ba?kanlar ise DTP Genel Ba?kan? Ahmet T?rk (Mardin), EMEP Genel Ba?kan? Levent T?zel (?zmir 1. B?lge), ?DP Genel Ba?kan? Ufuk Uras (?stanbul 1. B?lge), G??l? T?rkiye Partisi Genel Ba?kan? Tuna Beklevi? (Edirne), BBP Genel Ba?kan? Muhsin Yaz?c?o?lu (Sivas) oldu.
Pusuladaki parti s?ralamas?
Siyasi partilerin oy pusulas?nda hangi s?rayla yer alacaklar? ?ekilen kura ile belirlendi. Buna g?re birle?ik oy pusulas?nda s?ras?yla Ayd?nl?k T?rkiye Partisi, Ba??ms?z T?rkiye Partisi, Saadet Partisi, ???i Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halk?n Y?kseli?i Partisi, ?zg?rl?k ve Dayan??ma Partisi, Gen? Parti, Demokrat Parti, Liberal Demokrat Parti, Milliyet?i Hareket Partisi, Adalet ve Kalk?nma Partisi, Emek Partisi ve T?rkiye Kom?nist Partisi yer alacak.
YSK haz?r
Y?ksek Se?im Kurulu (YSK) Ba?kan? Muammer Ayd?n, se?ime her y?n?yle haz?r olduklar?n? belirterek, t?m se?menleri oy vermeye ?a??rd?. Yeni Meclis?in, se?im yasalar?n? ?a??n gereklerine g?re yenilemesi gerekti?ini vurgulayan Ayd?n, ?Art?k elektronik oylamaya ge?ilmeli ve parmak boyamaya son verilmeli? dedi. (HABER MERKEZ?)
Hangi il ka? milletvekili ??karacak?

YSK?n?n kesinle?en se?men listelerine g?re, T?rkiye?de ortalama 77 bin 333 se?mene bir vekil d???yor. Ancak milletvekilleri ?lke baz?nda de?il, il baz?nda se?ilece?i i?in her bir ilde milletvekiline d??en se?men say?s? da farkl?l?k g?steriyor. Se?imlerde illerin ??karaca?? milletvekili say?s? ise ??yle olacak: ?Adana: 14, Ad?yaman: 5, Afyon: 7, A?r?: 5, Amasya: 3, Ankara: 29, Antalya: 13, Artvin: 2, Ayd?n: 8, Bal?kesir: 8, Bilecik: 2, Bing?l: 3, Bitlis: 4, Bolu: 3, Burdur: 3, Bursa: 16, ?anakkale: 4, ?ank?r?: 3, ?orum: 5, Denizli: 7, Diyarbak?r: 10, Edirne: 4, Elaz??: 5, Erzincan: 3, Erzurum: 7, Eski?ehir: 6, Gaziantep: 10, Giresun: 5, G?m??hane 2, Hakkari: 3, Hatay 10, Isparta: 5, Mersin: 12, ?stanbul: 70, ?zmir: 24, Kars: 3, Kastamonu: 4, Kayseri: 8, K?rklareli: 3, K?r?ehir: 3, Kocaeli: 9, Konya: 16, K?tahya: 6, Malatya: 7, Manisa: 10, Kahramanmara?: 8, Mardin: 6, Mu?la: 6, Mu?: 4, Nev?ehir: 3, Ni?de: 3, Ordu: 7, Rize: 3, Sakarya: 6, Samsun: 9, Siirt: 3, Sinop: 3, Sivas: 6, Tekirda? 5, Tokat: 7, Trabzon: 8, Tunceli: 2, ?anl?urfa: 11, U?ak: 3, Van: 7, Yozgat: 6, Zonguldak: 5, Aksaray: 4, Bayburt: 2, Karaman: 3, K?r?kkale: 4, Batman: 4, ??rnak: 3, Bart?n: 2, Ardahan: 2, I?d?r: 2, Yalova: 2, Karab?k: 3, Kilis: 2, Osmaniye: 4, D?zce: 3.?
Kim nerede oy kullanacak?

Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer ge?en se?imde oldu?u gibi bu se?imde de oyunu ?ankaya Ahmet Andi?en ?lk??retim Okulu?nda kullanacak. Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t ve kuvvet komutanlar? ise ?ankaya ?lk??retim Okulu?nda sand??a gidecek. Se?imlerde Meclis Ba?kan? B?lent Ar?n? Manisa?da, Ba?bakan Erdo?an ?stanbul?da oy kullanacak. Daha ?nce Ankara?da oyunu kullanaca?? bildirilen CHP lideri Deniz Baykal ise son dakika de?i?ikli?i ile Antalya?da oy kullanma karar? ald?. Osmaniye?den milletvekili aday? olan MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli Ankara?da An?ttepe ?lk??retim Okulu?nda sand??a gidecek. DP Genel Ba?kan? Mehmet A?ar se?im b?lgesi Elaz???da oyunu kullanacak.
www.evrensel.net