22 Temmuz 2007 00:00

Koop-???e verdi?den destek geldi

T?rk-???e ba?l? T?rkiye Kooperatif, Ticaret ve B?ro ???ileri Sendikas??n?n (Koop-??) T?rkiye?de 8 ma?azas?yla faaliyet g?steren uluslararas? yap? market zinciri Praktiker?de ?al??an 750 i??iyi ?rg?tleme ?al??malar? s?r?yor.

Paylaş

T?rk-???e ba?l? T?rkiye Kooperatif, Ticaret ve B?ro ???ileri Sendikas??n?n (Koop-??) T?rkiye?de 8 ma?azas?yla faaliyet g?steren uluslararas? yap? market zinciri Praktiker?de ?al??an 750 i??iyi ?rg?tleme ?al??malar? s?r?yor.
Praktiker ile T?S imzalamakta kararl? olan Koop-??, sendikal m?cadeleyi s?rd?r?rken, Koop-???e uluslararas? destek geldi. Almanya?daki, 3 milyon ?yeli verdi Sendikas? Toplu ?? S?zle?mesi Komisyonu ad?na, Ticaret B?l?m? Y?neticisi Rainer J. Reichenstetter bir mesaj g?ndererek, Koop-???in ?rg?tlenme ?al??malar?n? desteklediklerini bildirdi.
Koop-???in T?rkiye?deki 8 Praktiker Ma?azas??nda ?rg?tlenme ?abalar?n?, Almanya?daki Praktiker Genel Merkezi?ne de aktaran Reichenstetter mesaj?nda, Praktiker?e ba?l? 4 ma?aza zincirinde Alman Perakende ??verenleri Birli?i ile grup s?zle?mesi veya 180 ma?azada oldu?u gibi s?zle?melerin y?r?rl?kte oldu?unu bildirdi. ?ubat 2007?den beri Praktiker Max Bahr i?letmesinin de toplu i? s?zle?mesine dahil oldu?unu kaydeden Reichenstetter, T?S?lerin ba??tlanmas?n?n i??iler a??s?ndan ?ok ?nemli kazan?mlar oldu?unu vurgulad?. Reichenstetter, ?Bu ayn? zamanda i?verenin ve ?al??anlar?n kararlara ortak kat?l?m? ilkesi i?in de ge?erlidir? derken, Praktiker ??letme Toplu ?? S?zle?mesi Komisyonu ad?na Koop-???in T?rkiye?deki ?rg?tlenme ?al??malar?n? desteklediklerini ifade etti.
Koop-?? Genel Ba?kan? Ey?p Alemdar da yapt??? a??klamada, Praktiker ?al??anlar?n?n b?y?k bir ?zg?ven i?inde sendikalar?na geldiklerini, Anayasal haklar?na ve sendikalar?na sahip ??kt?klar?na vurgu yaparak ?Sendikam?z i??isi ?rg?tl? oldu?u her yerde sayg?n ve sayg?l? bir i? ortam?nda, bar?? i?inde, mutlulukla ?al??makta ve verimli olmaktad?r? dedi.
Praktiker?in T?rkiye ma?azalar?n?n Koop-?? ?at?s? alt?nda ?rg?tlenmesini tamamlayaca??n? kaydeden Alemdar, ?al??anlarla birlikte her t?rl? engeli, Anayasa ve ?al??ma bar??? ilkeleri ?er?evesinde, yasal b?t?n haklar?n? kullanarak a?acaklar?n? hat?rlat?rken, verdi?nin deste?inin g??lerine g?? katt???n? bildirdi. (Ankara/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

S?rg?ne kar?? eylem yapt?lar

SONRAKİ HABER

Macaristan’da ‘Köle yasası’na karşı protestolar devam ediyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa