S?rg?ne kar?? eylem yapt?lar

E?itim Sen Bursa ?ube ?yesi e?itim emek?ileri s?rg?ne kar?? valilik ?n?nde eylem yapt?.


E?itim Sen Bursa ?ube ?yesi e?itim emek?ileri s?rg?ne kar?? valilik ?n?nde eylem yapt?. Polisin engel olma ?abalar?n? bo?a ??kartan emek?iler, bask?lara kar?? m?cadele edeceklerini bildirdiler.
?ube Ba?kan? Kemalettin Y?ld?z??n il i?indeki s?rg?n?ne kar?? yap?lan eyleme emek ?rg?tleri ve siyasi partilerden olu?an 250 ki?i kat?ld?. Valilik ?n?ne y?r?yen emek?iler, polis taraf?ndan binaya yakla?t?r?lmazken, emek?iler engellemelere ra?men yolu kapatarak bas?na a??klamas? yapt?lar.
Burada konu?an E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaattin Din?er, ?Bursa valisinden uzun s?redir randevu istediklerini ama olumlu yan?t alamad?klar?n? belirtip bir ?ube ba?kan?n?n ?bas?na a??klama yap?yor? diye g?rev yerinin de?i?tirilmesi hukuk d???d?r? dedi. ?ube ba?kan?n?n haks?z ve hukuksuz bir ?ekilde s?rg?n edildi?ini belirten Din?er, s?rg?n?n geri al?nmas?n? istedi. Randevu talebini yineleyen Din?er, taleplerinin kabul edilmemesi durumunda valilik ?n?ne daha kalabal?k bir ?ekilde geleceklerini bildirdi. Eylemde s?k s?k ?S?rg?nler cezalar geri al?ns?n?, ?bask?lar bizi y?ld?ramaz? sloganlar? at?ld?. (Bursa/EVRENSEL)
www.evrensel.net