Yimpa? y?neticilerinin hapsi ertelendi

Aralar?nda Dursun Uyar??n da bulundu?u Y?MPA? y?neticilerinin Sermaye Piyasas? Kanunu?na muhalefet su?undan ald??? 2??er y?l hapis ve 10 biner YTL hapis cezalar?n?n Yozgat Cumhuriyet Ba?savc?l??? karar?yla ?? ay ertelendi?i bildirildi.


Aralar?nda Dursun Uyar??n da bulundu?u Y?MPA? y?neticilerinin Sermaye Piyasas? Kanunu?na muhalefet su?undan ald??? 2??er y?l hapis ve 10 biner YTL hapis cezalar?n?n Yozgat Cumhuriyet Ba?savc?l??? karar?yla ?? ay ertelendi?i bildirildi.
SPK?n?n haftal?k b?lteninde yer alan, Yimpa? Yozgat ?htiya? Maddeleri Pazarlama ve Ticaret?in 13 Temmuz tarihli ?zel durum a??klamas?nda, ?irketin 1999 y?l? y?netim kurulu ?yelerinin Sermaye Piyasas? Kanunu?na muhalefet su?undan 2??er y?l hapis, 10 biner YTL adli para cezas? ile cezaland?r?ld??? an?msat?ld?. A??klamaya g?re, aralar?nda Dursun Uyar??n da bulundu?u y?neticilerin cezalar? ??er ay ertelendi. Bu kapsamda; Dursun Uyar??n cezas? Yozgat Cumhuriyet Ba?savc?l????n?n 26 Haziran 2007 tarihli, Bayar Demir?in cezas? Yozgat Cumhuriyet Ba?savc?l????n?n 25 Haziran 2007 tarihli, Mustafa Da???n cezas? Yozgat Cumhuriyet Ba?savc?l????n?n 22 Haziran 2007 tarihli, Tevfik Arslan??n cezas? Yozgat Cumhuriyet Ba?savc?l????n?n 22 Haziran 2007 tarihli izinleri ile ??er ay ertelendi.
Bu arada, SPK b?lteninde yer verilen, Yimpa???n 18 Temmuz 2007 tarihli ?zel durum a??klamas?nda ise, ??irketimiz 1999 y?l? y?netim kurulu ?yeleri Sermaye Piyasas? Kanunu?na muhalefet su?undan 2??er y?l hapis 10 biner YTL adli para cezas? ile cezaland?r?lm??lard?r? denildi. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net