Avlad??? bal?k ?arpt?

Saint Kitts-Nevis band?ral? ''Volgo Balt 194'' adl? y?k gemisinin g?vertesinde oltayla bal?k tutan Rus denizci, yakalad??? ''Trakonya'' cinsi ?arpan bal??? eliyle tutunca hastanelik oldu.


Saint Kitts-Nevis band?ral? ''Volgo Balt 194'' adl? y?k gemisinin g?vertesinde oltayla bal?k tutan Rus denizci, yakalad??? ''Trakonya'' cinsi ?arpan bal??? eliyle tutunca hastanelik oldu. ?talya'dan ?zmit'e 3 bin 132 ton ?elik y?k? ta??yan 114 metre uzunlu?unda, 2 bin 457 grostonluk geminin Rus m?rettebat?ndan Bridze Jaba (23), gemisi Bozcaada a??klar?nda seyir halindeyken oltas?yla g?verteden bal?k tutmaya ba?lad?.
Durumu iyi
Oltas?na vuran ''Trokanya'' cinsi ?arpan bal??? g?verteye ?ektikten sonra eliyle tutan Jaba, bir s?re sonra fenala?t?. Gemiciye ilk m?dahale, di?er m?rettebat taraf?ndan yap?ld?. Sa?l?k durumunun d?zelmemesi ?zerine gemi kaptan? Gemi Trafik Hizmetlerini (VTS) telsizle arad?. ?anakkale Yat Liman?'nda karaya ??kar?lan Jaba, burada bekleyen ambulansla ?anakkale Devlet Hastanesine g?t?r?ld?. Tedavi alt?na al?nan Jaba'n?n sa?l?k durumunun iyi oldu?u ??renildi. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net