Briegel, ?al??ma temposundan memnun

Ankarag?c?, yeni sezon haz?rl?klar?n? Avusturya?n?n Seefeld kasabas?nda s?rd?r?yor.


Ankarag?c?, yeni sezon haz?rl?klar?n? Avusturya?n?n Seefeld kasabas?nda s?rd?r?yor. D?n sabah yap?lan ?al??man?n ard?ndan futbolculara izin veren teknik direkt?r Hans Peter Briegel, iyi ?al??an futbolcular? izinle ?d?llendirdi.
Avusturya kamp?n?n 2.haz?rl?k ma??n? bug?n Yunan Panionios ile oynayacak olan sar?-lacivertlilerde sakat oyuncu bulunmuyor.
Tak?m?n ?al??ma temposundan son derece memnun oldu?unu s?yleyen Alman teknik adam, oynayacaklar? 3 haz?rl?k ma??ndan sonra tak?m?n ?ok daha iyi duruma gelece?ini ifade etti.
Bu arada, a??r? s?caklar?n oldu?u Avusturya?da ya?murun ba?lamas? oyuncular? sevindirdi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net