D?nya se?im sonu?lar?n? bekliyor

D?nya, T?rkiye?deki se?imlere b?y?k ilgi g?steriliyor. Uluslararas? bas?n kurulu?lar? p?r dikkat takip ettikleri T?rkiye?deki se?im s?reci sonunda ?imdi de se?im sonras?nda neler olabilece?ini tahmin etmeye ?al???yor.


D?nya, T?rkiye?deki se?imlere b?y?k ilgi g?steriliyor. Uluslararas? bas?n kurulu?lar? p?r dikkat takip ettikleri T?rkiye?deki se?im s?reci sonunda ?imdi de se?im sonras?nda neler olabilece?ini tahmin etmeye ?al???yor. Yurtd???ndan gelen 300 bas?n personeli de se?imleri izleyecek.
Financial Times gazetesi, se?imlerde AKP?nin kazan?p kazanmayaca?? de?il, ne b?y?kl?kte bir zafer kazanaca??n?n tart???ld??? de?erlendirmesinde bulundu.
Guardian gazetesi ise CHP?nin se?imleri kazanma ?ans? olmad??? yorumunu yapt?.
Ba?yaz?s?n? 22 Temmuz se?imlerine ay?ran Independent gazetesi, se?imlerin T?rkiye?deki i? ?eli?kileri ??zmeyecek gibi g?r?nd???n? yazd?. Times gazetesi ise se?imleri ?rahat kazanmas? beklenen? Erdo?an??n AKP?yi ana ak?m bir parti yapmak istedi?ini yazd?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net