Arnavutluk krizin e?i?inden d?nd?

Arnavutluk Parlamentosu, d?rd?nc? oturumda cumhurba?kan? se?meyi ba?ararak zorunlu erken se?imi savu?turdu


Arnavutluk Parlamentosu, d?rd?nc? oturumda cumhurba?kan? se?meyi ba?ararak zorunlu erken se?imi savu?turdu.
?ktidardaki Demokratik Parti?nin Ba?kan Yard?mc?s? ve Parlamento Grubu Ba?kan? Bamir Topi, 140 ?yeli parlamentoda, oylamaya kat?lan 90 milletvekilinin 85?inin oyunu almay? ba?ard?.
Arnavutluk?ta, iktidardaki Amerikanc? partiler 81 sandalyeye sahip. Arnavutluk anayasas?na g?re cumhurba?kan? se?imi hakk?nda parlamentoda 5 oturum d?zenlenebiliyor. Bir aday?n cumhurba?kan? se?ilebilmesi i?in oylar?n en az 84??n? almas? gerekiyor, aksi halde erken se?ime gidiliyor. Demokratik Parti lideri ve Ba?bakan Sali Beri?a, iktidardakilerin Bamir Topi lehine oy kullanaca??n? belirtmi?ti (DI? HABERLER)
www.evrensel.net