23 Temmuz 2007 00:00

Bu ne tarikat sevgisi

Birbirinden ilgin? haberlere konu olan se?im d?neminin fazla tart???lmayan yanlar?ndan biri de, tarikatlara y?nelik ilginin yo?unla?mas? oldu.

Paylaş

Birbirinden ilgin? haberlere konu olan se?im d?neminin fazla tart???lmayan yanlar?ndan biri de, tarikatlara y?nelik ilginin yo?unla?mas? oldu. Gazeteler partilerin tarikatlar ve cemaatlerle i?birli?i yapmas?n? bir kulis bilgisi olarak de?il, ciddi haberler olarak verdiler ve bunu son derece ?ola?an? gibi g?sterdiler.
Man?etlere ??kan son tarikat haberi, AKP?yi destekleme karar? alan ?smaila?a Cemaati?nden bir yetkilinin telefonunu y?nlendirip arayanlara Saadet Partisi?nin propagandas?n? yapan ki?iyle ilgili oland?. 20 Temmuz g?nk? gazetelerde yer bulan haberde cemaatin bir partiyi destekleme karar? almas?, partilerle cemaatlerin ili?kiye, ittifaklar kurmaya y?nelmesi, partilerin cemaatleri kap??maya ?al??mas? son derece normal ve me?ru gibi g?sterildi.
Milliyet?in haberinde ??yle ifadeler kullan?ld?: ?Nak?ibendi tarikat?n?n ?stanbul ?ar?amba?da geli?en kolu olan ?smaila?a cemaatinin se?imlerde AKP?yi destekleme karar? almas?, Milli G?r?? k?kenli iki partiyi kar?? kar??ya getirdi.? Bu haberin hemen alt?nda da ??skenderpa?a AKP?yi desteklemiyor? ba?l?kl? bir habere yer verildi. Bu haberde de tarikat?n b?t?n ba?lant?lar? ?normalle?tirici? bir ?slupla anlat?ld?: ?Nak?ibendi tarikat?n?n ?nemli kollar?ndan ?skenderpa?a cemaatinin lideri Nurettin Co?an, 22 Temmuz se?imlerinde AKP?ye olan desteklerini geri ?ektiklerini a??klad?.?
Ayn? g?nk? Ak?am gazetesi, ?AKP?li cemaate Saadet cinli?i? man?etini att? ve Osmanl?ca bilmeyen okurlar?n anlamas? zor c?mlelerle tarikat? tan?tt?: ?Ehl-i s?nnet ve?l-Cemaat / ?ar?amba?daki ?smaila?a Camii?ni merkez olarak benimseyen cemaat Nak?ibendili?e ba?l?. Manevi liderleri cemaat ?yelerinin ?Efendi Hazretleri? olarak seslendi?i Mahmut Ustaosmano?lu. Cemaat ?yeleri kendilerini, ?Ehl-i s?nnet ve ?I-Cemaat yolundaki M?sl?manlar?n bir ilim ve karde?lik cemiyeti? ?eklinde tan?ml?yor.? (MEDYA SERV?S?)
ÖNCEKİ HABER

Yaz? dizisi bile yapt?lar

SONRAKİ HABER

Ertuğrul Kürkçü'ye 2 yıl hapis cezası verildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa