23 Temmuz 2007 00:00

Trabzonspor moralsiz d?nd?

UEFA Intertoto Kupas? 3. Turu?nda Romanya?n?n Otelul Galati tak?m? ile yapt??? ve 9 ki?i tamamlad??? ilk ma?ta 2-1 yenilen Trabzonspor, Trabzon?a d?nd?.

Paylaş

UEFA Intertoto Kupas? 3. Turu?nda Romanya?n?n Otelul Galati tak?m? ile yapt??? ve 9 ki?i tamamlad??? ilk ma?ta 2-1 yenilen Trabzonspor, Trabzon?a d?nd?.
Ma??n yap?ld??? Galati ?ehrinden B?kre??e yakla??k 3 saatlik yolculu?un ard?ndan ula?an Trabzonspor kafilesi, daha sonra THY?ye ait ?zel u?akla sabah saatlerinde Trabzon?a geldi.
Trabzonspor Kul?b? Asba?kan? Ha?im Sayito?lu, havaalan?nda gazetecilere yapt??? a??klamada, Galati?de olduk?a s?cak bir hava oldu?unu, buna al???k olmad?klar?n? ifade ederek, ?Yattara?n?n k?rm?z? kart g?rerek oyundan at?lmas?yla oyun kurgumuz de?i?ti. Buna ra?men futbolun ?ans? bizim de?il rakibimizin yan?ndayd?. Rakibimizin att??? ikinci gol g?zeldi. Ancak biz yakalad???m?z pozisyonlar? de?erlendiremedik. Galati?den en k?t? beraberlikle ayr?lmak istiyorduk? diye konu?tu.
Futbolcular ?zg?n
Ma?ta g?rd??? iki sar? kart?n ard?ndan k?rm?z? kartla oyun d???nda kalan ?a?da?, Galati?de s?cak bir hava olaca??n? bildiklerini, ancak ma? g?n? oldu?u kadar a??r? bir s?cak beklemediklerini s?yledi. Orta sahada yap?lan bir pozisyon hatas? sonras? gol yediklerini an?msatan ?a?da?, ??ok gol pozisyonuna girdik. Ma?? kazanabilirdik. 10 ki?i kald?ktan sonra da ma?? kazanabilirdik ama olmad?. Trabzon?da turu ge?ece?imize inan?yorum. Hava ko?ullar? bizim istedi?imiz ?ekilde olsayd? oradan turu garantilemi? olarak d?nerdik diye d???n?yorum. ?kinci ma?ta gerekeni yapaca??z? diye konu?tu.
G?rd??? k?rm?z? kart? da de?erlendiren bordo-mavili defans oyuncusu, hakemin ma? boyunca bir ?ok hatal? d?d?k ?ald???n? g?rd??? sar? kart?nda bu yanl?? kararlardan biri oldu?unu kaydetti.
Trabzonspor?un gol?n? atan Ersen Martin ise, rakipleri hakk?nda fazla bilgileri olmad???n?, ancak kendi sahalar?nda iyi oynad?klar?n? bildiklerini kaydederek, ?Gol? att???m?z iyi oldu. Kendi taraftar?m?z ?n?nde turu ge?ece?imize inan?yorum. ?kinci ma?ta da gol at?p bu ma?ta att???m gol? daha anlaml? hale getirmek ve turu ge?en taraf olmay? istiyoruz? diye konu?tu.
Ersen, her ?eye ra?men 2-1?in, 1-0?l?k skordan daha iyi bir skor oldu?unu, Trabzon?da bir gol att?klar? takdirde turu ge?ebileceklerini s?zlerine ekledi. (SPOR SERV?S?)
ÖNCEKİ HABER

Beckham k?sa kesti

SONRAKİ HABER

Keşan'da eğitime kar engeli

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa