Bankalar son 5 y?lda el de?i?tirdi

T?rkiye bankac?l?k sekt?r?nde pazar pay?n? be? y?lda 9 puan art?ran yabanc? mevduat bankalar?, y?zde 3.1'den y?zde 12.2 seviyesine ula?t?lar.


T?rkiye bankac?l?k sekt?r?nde pazar pay?n? be? y?lda 9 puan art?ran yabanc? mevduat bankalar?, y?zde 3.1'den y?zde 12.2 seviyesine ula?t?lar.
T?rkiye'de kurulmu? yabanc? mevduat bankalar?n?n pazar pay? be? y?lda y?zde 1.7'den y?zde 11'ye ??kt?. T?rkiye'de ?ube a?an yabanc? mevduat bankalar?n?n pazar pay? y?zde 1.3'ten y?zde 0.5'e gerilerken, yabanc? kalk?nma ve yat?r?m bankalar?n?n pay? y?zde 0.1'den y?zde 0.2'ye y?kseldi.
T?rkiye Bankalar Birli?i verilerine g?re, toplam aktifler baz?nda, mevduat bankalar?n?n pazar pay? 2001 y?l?nda y?zde 95.3 iken 1.5 puanl?k art??la 2006'da y?zde 96.8'e y?kseldi. Kamusal sermayeli mevduat bankalar? 2001'de y?zde 32 seviyesindeyken, 2.4 puanl?k d????le 2006'da y?zde 29.6 d?zeyine geriledi. B?ylece Ziraat Bankas?'n?n sekt?r pay? 2001 y?l?na g?re 2.5 puan d??erek 2006 y?l?nda y?zde 14.8 oldu. Halk Bankas?'n?n s?z konusu alt? y?lda sekt?r pay? 2 puan azalarak ge?en y?l y?zde 7.1 olarak ger?ekle?ti. Vak?flar Bankas?'n?n ise sekt?r pay? 2.1 puan y?kselerek 2006'da y?zde 7.6'ya ula?t?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net