Oy pusulalar? ??pten ??kt?

Adana?n?n Denizli Mahallesi?nde 2?si CHP, 1?i Bin Umut Aday? Nazmi G?r?e at?lm?? oyun ??pten ??kmas? ?zerine sand?k kurulu ba?kan? g?zalt?na al?nd?.


Adana?n?n Denizli Mahallesi?nde 2?si CHP, 1?i Bin Umut Aday? Nazmi G?r?e at?lm?? oyun ??pten ??kmas? ?zerine sand?k kurulu ba?kan? g?zalt?na al?nd?. Kar??yaka End?stri Meslek Lisesi?nde ise 8 polisin okulda g?revli olmamalar?na ra?men m?kerrer oy kulland?klar? tutanaklarla tespit edildi.
Adana?da se?im sand?klar?nda geli?meleri takip eden Adana Bin Umut Ba??ms?z Aday? Nazmi G?r gazetemize yapt??? a??klamada, se?imler ?ncesi ald?klar? bir?ok ?nleme ra?men birka? okulda ?e?itli se?im hilelerine rastlad?klar?n? dile getirdi. Denizli Mahallesi?nde ??pten ??kan oylarla ilgili gerekli itirazlarda bulunduklar?n? ifade eden G?r, Kar??ya End?stri Meslek Lisesi?nde m?kerrer oy kullanan polisleri kimlik fotokopileri ile se?im kuruluna bildirdiklerini s?yledi.
Oy kullanamayanlar oturma eylemi yapt?
Antalya?da ise daha ?nceki se?imlerde oy kullanan ancak bu se?imde kay?tlar? bulunmad??? i?in oy kullanamayan 500 ki?i Antalya ?l Se?im Kurulu ?n?nde oturma eylemi yapt?. (Adana-Antalya/EVRENSEL)
www.evrensel.net