DTP?de bayram havas?

DTP?liler, se?im sonu?lar?n?, z?lg?tlar ve havai fi?ekler e?li?inde halay ?ekerek kutlad?.


DTP?liler, se?im sonu?lar?n?, z?lg?tlar ve havai fi?ekler e?li?inde halay ?ekerek kutlad?. DTP E?ba?kan Vekili Selma Irmak, bu sonucun, T?rkiye?nin demokrasi tarihinde bir milat oldu?unu s?yledi.
DTP Genel Merkezi?nde, d?n ge?ti?imiz se?imlere oranla daha sakin ama co?kulu bir g?n ya?and?. E?ba?kanlar? ve y?neticilerinin tamam?n?n b?lge ve se?im illerinde bulundu?u partide, bir tek E?ba?kan Vekili Selma Irmak ve yard?mc?s? Sibel ?z, olu?turulan Kriz Masas??n? Ankara?dan y?netti.
Meclis?e girebilecek oylar almas? ?zerine, alk?? ve z?lg?tlarla sevin?lerini dile getirdiler. Y?llar sonra yeniden Meclis?e milletvekili g?nderen DTP?lilerden baz?lar? g?zya?lar?n? tutamad?.
DTP E?ba?kan Vekili Irmak, saat 21.00?de d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, se?imlerden ??kan bu sonucun, T?rkiye?nin demokrasi tarihinde bir milat oldu?unu s?yledi. Irmak, ?Umudumuzu y?kledi?imiz ?Bin umutlar?m?z? Meclis?e girmi?tir. T?rkiye?ye hay?rl? olsun? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net