CHP?de partililer birbirine girdi

Se?im sonu?lar? CHP Merkezi?nde so?uk du? etkisi yapt?. CHP Lideri Deniz Baykal?? istifaya ?a??ran bir CHP?li gen? yaka pa?a g?zalt?na al?nd?.


Se?im sonu?lar? CHP Merkezi?nde so?uk du? etkisi yapt?. CHP Lideri Deniz Baykal?? istifaya ?a??ran bir CHP?li gen? yaka pa?a g?zalt?na al?nd?. Baykal?? alk??larla protesto eden bir grup CHP?li ve partililer aras?nda arbede ya?and?. Olaylar polisin m?dahalesi ile yat??t?.
Genel Merkez binas?n?n bah?esine partililer i?in dev bir ekran ve banklar konuldu. Se?im sonu?lar?n? CHP binas?n?n bah?esinden izleyen CHP?li say?s? 100?? ge?medi. CHP Genel Sekreteri ?nder Sav??n ba?kanl???ndaki ?o?u eski CHP y?neticilerinden olu?an yakla??k 30 ki?ilik heyet, sonu?lar? se?im merkezinden izledi.
Baykal?a istifa ?a?r?s?
AKP?nin iktidar olaca??n?n anla??lmas? ?zerine CHP?de tam bir ?l?m sessizli?i hakim oldu. CHP?liler zaman zaman ?Baykal istifa? sloganlar? att?lar. Sloganlar ?zerine partililer aras?nda arbede ya?and?. Bulut Y?ld?r?m adl? gen? tepkisini ?Bilsem tatilimi yapard?m Baykal istifa? isimli bir d?viz a?arak g?sterdi. Y?ld?r?m, g?zalt?na al?nd?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net