YSK, sitesinin eri?imini durdurdu

Se?men bilgi kart? olmad??? i?in Y?ksek Se?im Kurulu?nun internet sitesinden nerede oy kullanaca??n? ??renmeye ?al??an vatanda?lar, eri?imin engellenmesi nedeni ile bilgilerine ula?amad?lar.


Se?men bilgi kart? olmad??? i?in Y?ksek Se?im Kurulu?nun internet sitesinden nerede oy kullanaca??n? ??renmeye ?al??an vatanda?lar, eri?imin engellenmesi nedeni ile bilgilerine ula?amad?lar.
YSK?n?n resmi internet sitesinin (www.ysk.gov.tr) eri?imi Ba?kan Muammer Ayd?n??n talimat?yla saat 17.00?ye kadar durduruldu. Saat 21.00?e kadar olan se?im sonu?lar?na ili?kin yay?n yasa?? ise 19:00?da sona erdi. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net