Sand?kta yakaland?lar

Antalya, Ayd?n, Sivas, Tokat ve Osmaniye?de polis, ?e?itli su?lardan aranan 638 ki?iyi, oy kulland?klar? sand?k ba?lar?nda yakalayarak g?zalt?na ald?.


Antalya, Ayd?n, Sivas, Tokat ve Osmaniye?de polis, ?e?itli su?lardan aranan 638 ki?iyi, oy kulland?klar? sand?k ba?lar?nda yakalayarak g?zalt?na ald?.
Emniyet m?d?rl?kleri, arananlar? sand?k ba??nda yakalamak ?zere sabah?n erken saatlerinde tedbir ald?. Aranan ki?ileri oy kullanacaklar? sand?k ba??nda bekleyen polis, ?e?itli su?lardan aranan 638 ki?iyi yakalad?. Bir k?sm? g?zalt?na al?nan zanl?lardan cezas? kesinle?mi? olanlar da cezaevine g?nderildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net