S?cakl?k hafta i?inde bunaltacak

Bu hafta yeni bir s?cak hava dalgas? t?m yurdu etkisi alt?na alacak.


Bu hafta yeni bir s?cak hava dalgas? t?m yurdu etkisi alt?na alacak. En s?cak g?nler ise hafta ortas?nda ya?anacak. Hafta i?inde bat?dan Sahra k?kenli, g?neydo?udan da Arabistan k?kenli bir s?cak hava dalgas? ?s?n?n daha da artmas?na neden olacak. ?stanbul?da s?cakl?klar haftan?n ilk g?nlerinden itibaren yine 40 derece s?n?r?na dayanacak. Gece de 25-26 derece s?n?r?nda olacak.
?zmir, G?ney Ege ve Akdeniz b?lgelerinde haftan?n tamam?nda hava ?ok s?cak olacak. Nemin de eklenmesiyle s?cakl?klar bunaltacak. Per?embe ve Cuma g?nleri Kuzey Ege, Marmara ve Karadeniz?de s?cakl?klar mevsim normallerine d??ecek. Ancak, Do?u Karadeniz?in do?usu ve Do?u Anadolu?nun kuzeyi haricinde ya??? beklentisi de yok. Hafta boyunca etkili olacak a??r? s?caklar?n gelecek hafta ba??ndan itibaren azalaca?? tahmin ediliyor. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net