AKP zaferi, medyada heyecan yaratt?

Medya, se?im sonu?lar?n? ?vg? dolu man?etlerle duyurdu. Gazeteler, AKP?ye verilen ?o?unluk oylar?n?n askerin muht?ras?na yan?t oldu?u yorumunda birle?ti. Ak?am??n genel yay?n y?netmeni Serdar Turgut ?Asker art?k siyasetten elini ?ekmek zorundad?r? yorumunu yapt?


Medya, se?im sonu?lar?n? ?vg? dolu man?etlerle duyurdu. Gazeteler, AKP?ye verilen ?o?unluk oylar?n?n askerin muht?ras?na yan?t oldu?u yorumunda birle?ti.
Ak?am??n genel yay?n y?netmeni Serdar Turgut ?Asker art?k siyasetten elini ?ekmek zorundad?r? yorumunu yapt?.
Cumhuriyet, yorumsuz man?etinin alt?nda ?CHP?de hesap zaman?? ikinci man?etini kulland?.
Bin Umut adaylar?na kar?? sald?rgan bir kampanya y?r?ten G?ne?, sonu?lar? da s?rman?etten ??mral??da bayram? diye duyurdu.
H?rriyet genel yay?n y?netmeni Ertu?rul ?zk?k ise, AKP?nin se?im zaferini de?erlendirdi?i yaz?s?n? ?Kimsenin endi?e etmesine gerek yok? c?mlesiyle bitirdi.
??te d?nk? gazete man?etleri:
??kinci Tayyip d?nemi? (H?rriyet), ?AKP?nin rekoru: G?l?e yap?lana milli refleks? (Milliyet), ?Halk bildirisi? (Sabah), ?Bu da halk?n muht?ras?? (Radikal), ?4 gruplu Meclis? (Cumhuriyet), ?Erdo?an sildi s?p?rd?? (Vatan), ?AKP Derpremi % 46,7? (Terc?man), ?e-muht?ra?n?n iflas?? (Birg?n), ?AK Parti ezdi ge?ti? (T?rkiye), ?AK Parti?ye bir ?ans daha? (Yeni Asya), ?AK ihtilal? (Takvim), ?Halk AKP dedi? (Posta), ?2. Menderes vakas?? (G?ne?), ?367 kabusu? (Yeni?a?), ????nc? halk ihtilali? (Ak?am), ?AK Parti?den tarihi zafer? (Referans), ?Halk?n muht?ras?? (Bug?n), ?Demokrasinin zaferi: Y?zde 47? (Star), ?Halk Muht?ras?? (Vakit), ?Hay?rl? olsun? (Milli Gazete), ?Son s?z? millet s?yledi? (Zaman). (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net