Fotoğraf: Evrensel

Trabzonspor?da r?van? haz?rl?klar?

UEFA Intertoto Kupas? 3. tur ilk ma??nda deplasmanda Rumen ekibi Otelul Galati?ye 2-1 yenilen Trabzonspor, sahas?nda yapaca?? r?van? ma??n?n haz?rl?klar?na ba?lad?


UEFA Intertoto Kupas? 3. tur ilk ma??nda deplasmanda Rumen ekibi Otelul Galati?ye 2-1 yenilen Trabzonspor, sahas?nda yapaca?? r?van? ma??n?n haz?rl?klar?na ba?lad?.
Teknik direkt?r Ziya Do?an y?netiminde, Mehmet Ali Y?lmaz Tesisleri?nde yap?lan kondisyon a??rl?kl? antrenmana sakatl?klar? bulunan Musa, Risp ve Ayman kat?lmad?. Sa? ayak adalesinde hafif sakatl??? bulunan Tayfun Cora ise tak?mdan ayr? d?z ko?u yapt?. Bordo-mavili tak?m ?nce toplu daha sonra ise gruplar halinde ko?u yapt?ktan sonra yar? sahada takti?e dayal? bir ?al??ma ger?ekle?tirdi. Antrenman ?ut ?al??mas?yla sona erdi.
?te yandan Portekiz?in Porto kul?b?yle anla?an Milan Stepanov ise tak?mla birlikte ?al??malara kat?l?rken, Portekiz?e gidecek oyuncunun vizesinin gelmesini bekledi?i bildirildi. Bug?n Trabzon?dan ayr?larak Portekiz?e gidecek olan S?rp oyuncunun Porto kul?b? yetkilileriyle g?r??me yapt?ktan sonra s?zle?me imzalayaca?? ??renildi.
Trabzon?un ihtiyac? motivasyon
Bu arada Trabzonspor Kul?b? Ba?kan Yard?mc?s? ?brahim Baturo?lu, Intertoto Kupas? 3. tur ilk ma??nda ortaya koydu?u futbolu be?enmedi?ini belirterek, bu durumu motivasyon eksikli?ine ba?lad?.
Trabzonspor?un Galati kar??s?nda kendisine yak??mayan bir futbol sergiledi?ini kaydeden Baturo?lu, ?Tak?m?n sergiledi?i oyunu be?enmedim. Havan?n s?cak olmas? oyuncular? etkileyebilir ama bu her iki tak?m i?in de ge?erliydi. Rakibimiz de s?cak havaya pek al??k?n bir tak?m de?il. Oyuncularda bir isteksizlik ve bir ciddiyetsizlik vard?. Tak?m?m?zda motivasyon eksikli?i hissediliyordu. Oyuncular?m?z ger?ek performanslar?n? g?steremediler? dedi.
Bordo-mavili formay? giyen b?t?n futbolcular?n kalitesine g?vendi?ini ve Trabzon?da oynanacak r?van? ma??nda turu ge?eceklerine inand???n? vurgulayan Baturo?lu, ??yi bir kadromuz var. Oyuncular?m?z?n kalitesine g?veniyoruz. Otelul Galati tak?m? kar??s?nda motivasyonumuzu ?ste d?zeyde tutmam?z gerekiyor. Bunu sa?larsak turu ge?mek bizim i?in problem olmaz? diye konu?tu. Baturo?lu, ilk ma?taki yenilginin nedenlerini teknik direkt?r Ziya Do?an?dan rapor halinde isteyeceklerini dile getirerek, bu rapor do?rultusunda bir de?erlendirme yap?laca??n? ifade etti. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net