Alanya, plaj voleybolunun merkezi olacak

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Ba?kan? Andrei Meyer, Avrupa Plaj Voleybolu Merkezi?nin i?letme hakk?n?, 30 y?l s?reyle T?rkiye?ye verdi


Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Ba?kan? Andrei Meyer, Avrupa Plaj Voleybolu Merkezi?nin i?letme hakk?n?, 30 y?l s?reyle T?rkiye?ye verdi.
CEV Ba?kan? Meyer ile Voleybol Federasyonu Ba?kan? Erol ?nal Karab?y?k aras?nda imzalanan s?zle?meye g?re, Avrupa?n?n plaj voleybolundaki en b?y?k merkezin, Alanya?ya yap?lmas?na karar verildi.
10 saatlik g?r??me
Taslak ?al??malar? ?nceden yap?lm?? olan s?zle?me, CEV Ba?kan? Andrei Meyer, Federasyon Ba?kan? Karab?y?k ve Alanya Belediye Ba?kan? Hasan Sipahio?lu?nun resmi metin ?zerinde y?r?tt?kleri 10 saatlik m?zakere ve ortak ?al??ma sonucunda tamamland?.
Alanya Belediye Ba?kan? Hasan Sipahio?lu?nun, Ahmet Toku? Bulvar? ?zerindeki 6 bin metrekare alan? ve 27 bin 500 metrekare plaj?yla birlikte bu araziyi T?rkiye Voleybol Federasyonu?nun kullan?m?na tahsis etmesi ?zerine, merkez i?in tercih Alanya?dan yana kullan?ld?.
Alanya?da yap?lacak ve Avrupa?n?n plaj voleybolundaki en b?y?k tesisi olacak 6 bin metrekarelik alanda yer alacak merkeze, Plaj Voleybolu Oteli?nin de kurulaca?? belirtildi. Merkezin faaliyete ge?mesiyle birlikte Alanya?daki plaj voleybolu etkinliklerine g?sterilen ilginin artmas? bekleniyor. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net