i? ilanlar?ndaki ?zelliklerin ger?ek anlamlar? 1

 • Tercihen ?ngilizce Bilen: Yapaca??n?z i?le bir ilgisi yok ama, bu s?ra herkes ?ngilizce bilen eleman ar?yor. Bir bildikleri olmal?.


  Tercihen ?ngilizce Bilen
  Yapaca??n?z i?le bir ilgisi yok ama, bu s?ra herkes ?ngilizce bilen eleman ar?yor. Bir bildikleri olmal?.
  Ara?t?rmac?, ??renmeye A??k
  O kadar i?in aras?nda sizi e?itecek ne param?z, ne de zaman?m?z var. Mesle?inizle ilgili geli?meleri i? saatleri d???nda kendiniz ara?t?r?p ??renmek zorundas?n?z.
  ?nisiyatif Sahibibr>?stlerinden habersiz i? yapabilecek, ancak ba?ar?s?z olursa can?na okunmas?na katlanabilecek...
  Sorumluluk Alabilen
  Vergi, sigorta m?fetti?leri bir usuls?zl??? yakalad???nda ?Valla ?stlerimin bu i?lemlerden hi? haberi yoktu, onlara dan??madan kendim yapt?m...? diyebilecek safl?kta olan.
  Erkek Adaylar?n Askerli?ini Yapm?? Olmas?
  Sanki ?srail?de ya??yoruz da bayanlar askerlik yap?yor gibi... (Orada yap?yorlar ya...)
  Bilgisayar Kullanabilen
  Valla ge?en g?n arkada??n akl?na uyup bir bilgisayar ald?k ama...
  www.evrensel.net