24 Temmuz 2007 00:00

Filistin meclisi yine toplanamad?

Filistin Kurtulu? ?rg?t??n?n (FK?) erken se?im ?a?r?s? yapt??? Filistin?de meclis, pazar g?nk? oturumunu ?d???k kat?l?m? nedeniyle iptal etmek zorunda kald?

Paylaş

Filistin Kurtulu? ?rg?t??n?n (FK?) erken se?im ?a?r?s? yapt??? Filistin?de meclis, pazar g?nk? oturumunu ?d???k kat?l?m? nedeniyle iptal etmek zorunda kald?. Filistin meclisi, Hamas??n Gazze?nin kontrol?n? tamamen devrald??? ve El Fetih?in ise Bat? ?eria?da ?slenmesiyle sonu?lanan ?at??malar?n ard?ndan ilk kez ge?en hafta yap?lan oturumu da toplayamam??t?.
Filistin Meclisi Ba?kan? Hasan El Kurey?i konuya ili?kin a??klamas?nda, Bat? ?eria?daki Ramallah?ta 10, Gazze?de ise 23 milletvekilinin meclise geldi?ini ifade ederek, 132 sandalyeli mecliste yeterli say?n?n sa?lanamad???n? belirtti.
Meclis, Hamas??n da orta?? oldu?u ulusal birlik h?k?metini da??tan Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas??n atad??? Seyyad Feyyad h?k?meti i?in g?ven oylamas? yapacakt?.
Abbas??n yard?mc?lar?, Meclis?teki boykotun devam etmesi durumunda, Filistin Devlet Ba?kan??n?n yasalar nezdinde gerekli ad?mlar? ataca??n? bildirdi.
FK?, ge?en hafta Merkez Konseyi toplant?s? ?ncesinde milletvekili ve devlet ba?kanl??? erken se?imleri talep eden Abbas?a ?ye?il ???k? yakm??, Hamas karar? ?Amerikan oyunu? diye nitelemi?ti.
?Se?imler i?in 100 g?n yeter?
Meclisin toplanamad??? ve iki ba?l? y?netimin oldu?u Filistin?de Merkez Se?im Komisyonu, tart??mal? erken se?imin 90 ila 100 g?n i?erisinde ger?ekle?tirilebilece?ini a??klad?.
S?z konusu s?renin, se?imlere haz?rlanmak a??s?ndan ?maksimum? s?re oldu?unu belirten Komisyon ?efi Hi?am Kuhail, ikiye b?l?nm?? ?lkede se?imlerin nas?l yap?laca?? sorusunu, ?E?er Abbas kanun h?km?nde kararname ??kar?rsa, se?imi yapar?z? diye cevaplad?.
Ancak komisyondan bir ba?ka yetkili ise, ?t?m partilerin ortak karar? olmaks?z?n se?imlerin de yap?lamayaca??n?? ifade ederek, ?Se?imleri silahlar?n g?lgesinde yapamazs?n?z? ifadelerini kulland?.
Filistin?de erken se?im karar?n?n, ?lkenin fiilen ikiye b?l?nmesinden sonra durulan Fetih-Hamas ?at??malar?n? yeniden alevlendirmesinden endi?e edilirken, Bat? ?eria?daki Abbas??n, Hamas??n kontrol?ndeki Filistin?de se?imleri nas?l yapaca?? ise merak konusu. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

EMO hidrojenle ?al??an araba yapt?

SONRAKİ HABER

Çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyorlar

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa