Blair tart??mal? g?revine ba?lad?

Ortado?u D?rtl?s??n?n arabuluculu?una atanan eski ?ngiltere Ba?bakan? Tony Blair, d?n bu s?fatla b?lgeye ilk ziyaretini yapt?. Blair, ?rd?n, ?srail ve Filistin yetkilileri ile bir araya gelirken, Blair?in ?yeni i?inde zorlanaca??? y?n?nde yorumlar yap?ld?


Ortado?u D?rtl?s??n?n arabuluculu?una atanan eski ?ngiltere Ba?bakan? Tony Blair, d?n bu s?fatla b?lgeye ilk ziyaretini yapt?. Blair, ?rd?n, ?srail ve Filistin yetkilileri ile bir araya gelirken, Blair?in ?yeni i?inde zorlanaca??? y?n?nde yorumlar yap?ld?.
ABD?li The New York Times gazetesinde yer alan bir haberde, ?Filistin?in ikiye b?l?nd??? ve ?srail?in, Filistin?de sadece ?l?ml?lar ile masaya oturmay? kabul etti?ine? dikkat ?ekerek, ?Blair?in i?i zor? yorumunda bulundu.
Blair zaman?n? bo? harc?yor
Blair?in selefi eski arabulucu James Wolfensohn ise ?Blair?in zaman?n? bo?una harcad???n?? belirtti. Eski temsilci, ?srailli Haaretz gazetesindeki demecinde, ?ABD ile ?srail?in bar?? s?recine engel oldu?unu? da ifade etti.
Ayn? zamanda eski DB Ba?kan?, ?selefinin, bar?? s?recine yard?m i?in yapabileceklerinin olduk?a zay?f kalaca??n?? belirtti. G?revinden 13 ay ?nce istifa etmi? olan Wolfensohn, ?i?inin felaketle sonu?land???n?, ??nk? ?srail ile ABD?nin alt?n? oydu?unu? belirtti. Wolfensohn, ?S?rekli iki tarafa ve ?zellikle Filistin?e yard?m edilmekten bahsediliyor, ancak bar?? s?recini g??lendiren yok? ifadelerini kulland?.
Eski temsilci, ?srail ile ABD?yi 2005 y?l?nda Filistin ekonomisini geli?tirmek yapt??? giri?imleri engellemek ile de su?lad?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net