24 Temmuz 2007 00:00

Nasrallah meydan okudu

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, ellerindeki f?zelerin ?srail?deki her noktay? vurabilece?ini s?yledi

Paylaş

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, ellerindeki f?zelerin ?srail?deki her noktay? vurabilece?ini s?yledi.
?srail?in ge?en yazki i?gal giri?imini engelleyen Hizbullah ?rg?t?n?n lideri Nasrallah, Arap kanal? El Cezire televizyonuna verdi?i deme?te, ?srail ile sava??n oldu?u ge?en y?l?n temmuz-a?ustos aylar?nda ?i?gal alt?ndaki Filistin topraklar?nda, direni? f?zelerinin eri?emeyece?i yer olmad???n?? belirtti.
El Cezire?nin tamam?n? d?n yay?nlad??? r?portaj?n bir k?sm?nda Nasrallah, ?Tel Aviv ya da ba?ka bir yer, i?gal alt?ndaki Filistin?de her noktaya, her k??eye kesinlikle ula?abilirdik, halen de ula?abiliriz? diye konu?tu.
Suriye?nin sava?a haz?rd?
Hizbullah Genel Sekreteri a??klamas?nda, Suriye?nin ge?en yazki sava?a girmek niyetinde oldu?unu da s?yledi.
Ancak Hizbullah??n, Suriye?nin ?srail ile sava?a girmesinde ?bir ??kar? g?rmedi?ini belirterek, ??srailliler, Suriyelilerin haz?rl???n? g?z ?n?nde bulundurdu, ancak cephede asker bir tav?r almad?? ifadelerini kulland?.
Hizbullah??n 12 Temmuz 2006?da o d?nemde son bir ayd?r a??r ?srail sald?r?lar? alt?nda olan Filistinliler ile dayan??ma i?in 2 ?srail askerini esir almas?n? bahane eden ?srail, L?bnan?a sald?rm??t?.
Toplam 34 g?n s?ren sava?ta 1200 L?bnanl?yla 157 ?srailli hayat?n? kaybetmi?ti.
?at??malar, BM?nin ABD?nin engellemeleri sonucunda uzun s?re beklemesinin ard?ndan 14 A?ustos?ta ?ate?kes? ilan etmesiyle sona ermi?ti.
??gal giri?iminin ard?ndan durulmayan L?bnan?da halen ?srail?in yeniden sald?raca?? konusunda endi?eler bulunuyor.
Trablus?ta 4 asker daha ?ld?
Bu arada L?bnan??n kuzeyindeki Trablus?ta bulunan Filistin m?lteci kamp? Nahr El Bared?de iki ay? a?k?nd?r Fetih El ?slam militanlar? ile L?bnan ordusu aras?nda devam eden ?at??malarda ?nceki g?n 4 asker daha ?ld?r?ld?.
G?venlik kaynaklar?, ?at??malarda 15 askerin yaraland???n? da a??klad?.
Militanlar?n ne kadar kay?p verdi?i konusundaysa hen?z bir bilgi verilmedi. Son can kay?plar?yla birlikte 20 May?s?ta ba?layan ?at??malarda ?len L?bnanl? asker say?s? 117?ye y?kseldi.
?at??malarda, 81 militan ile 41 sivil de hayat?n? kaybetmi?ti. Kampta iki ate? aras?nda kalan on binlerce Filistinli ise evlerini terk etmek zorunda kalm??t?. Nahr El Bared?de halen 3 bine yak?n Filistinlinin oldu?u belirtiliyor. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

??ok partili? d?nem

SONRAKİ HABER

Çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyorlar

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa