Golan?da ?srail ilhak? s?recek

?srail?in, 40 y?l ?nce ele ge?irdi?i ve 1981?de ilhak etti?i Golan Tepeleri?nde s?rekli olarak kalabilece?i bildirildi


?srail?in, 40 y?l ?nce ele ge?irdi?i ve 1981?de ilhak etti?i Golan Tepeleri?nde s?rekli olarak kalabilece?i bildirildi.
?srail h?k?metinin iki numaral? ismi Haim Ramon, ?Golan Tepeleri?nde s?rekli olarak kalmalar?n?n m?mk?n olabilece?ini, bunun Suriye ile bar?? g?r??melerine ba?l? oldu?unu? s?yledi. A??klaman?n, ?srail Ba?bakan? Ehud Olmert?in, Suriye?nin 2000?de t?kanan bar?? g?r??melerini yeniden ba?latmak i?in ??srail, Golan?dan ?ekilmelidir? ?art?n? reddetmesinin ard?ndan gelmesi dikkat ?ekti. ?srail Ba?bakan?, Suriye liderinin ge?en hafta ?srail?in Golan Tepeleri?nden tamamen ?ekilmesi ?nerisinin m?zakereler ?n?nde ?a??lamaz engeller? yaratt???n? iddia etmi?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net