K?rtlerin kad?n milletvekilleri

Demokratik Toplum Partisi?nin (DTP) destekledi?i 8 kad?n aday milletvekili olarak Meclis?e girdi.


Demokratik Toplum Partisi?nin (DTP) destekledi?i 8 kad?n aday milletvekili olarak Meclis?e girdi.
Se?im sonu?lar?na g?re; Diyarbak?r?dan Aysel Tu?luk ve G?ltan K??anak, Batman?dan Ayla Akat Ata, Mardin?den Emine Ayna, I?d?r?dan Pervin Buldan, ??rnak?tan Sevahir Bay?nd?r, Van?dan Fatma Kurtalan ve ?stanbul?dan Sebahat Tuncel milletvekili se?ildi. (HABER MERKEZ?)
S?z?n? tutma s?ras? bizde
Ayla Akat Ata: ?Bu ac?lara, sevin?lere tan?kl?k ettik. Bunca bedel ?deyen bu halk?n sand?ktaki irade beyan? kar??s?nda sayg?yla e?iliyorum. Sizler 45 g?nd?r her yerde bizimleydiniz. Bize verdi?iniz s?z? tuttunuz. ?imdi s?ra bizde. Meclis?te bu tan?kl?klar? dile getirece?iz?
www.evrensel.net