24 Temmuz 2007 00:00

Nazmi G?r: Bir oya bile sahip ??kaca??z

Bin Umut Adana Ba??ms?z Milletvekili Aday? Nazmi G?r?e ait oylar?n g?n boyunca farkl? say?larla verilmesi ve ?aibeli tutanaklar vatanda?lar?n tepkisine neden oldu.

Paylaş

Bin Umut Adana Ba??ms?z Milletvekili Aday? Nazmi G?r?e ait oylar?n g?n boyunca farkl? say?larla verilmesi ve ?aibeli tutanaklar vatanda?lar?n tepkisine neden oldu. Bir?ok yerel ve ulusal kaynak taraf?ndan YSK?n?n a??klad??? gayri resmi sonu?lar? aktar?lana kadar 60 bin civar?nda oy ald??? tespit edilen G?r??n oylar? YSK taraf?ndan 50 bin 264 olarak belirlendi.
YSK taraf?ndan a??klamada m??ahitlere verilen belgelere g?re 8 bin 340 oyun kay?p oldu?u g?zlenen sonu?larda Nazmi G?r??n Seyhan 2. b?lgede ald??? tutanaklarca belirlenen 25 bin 43 oyun, ?l Se?im Kurulu taraf?ndan kendi tutanaklar?na 16 bin 703 olarak yaz?ld??? tespit edildi. Olayla ilgili ?l Se?im Kurulu?na yap?lan ?ikayetler ?zerine YSK m??ahitlere verilen tutanakta 25 bin 403 oyun, 2 se?im b?lgesinin toplam? oldu?unu belirtti?i s?ylendi. Nazmi G?r??n YSK taraf?ndan yap?lan a??klamadan ?nce yerel ve ulusal televizyonlarda milletvekili olarak se?ildi g?sterilmesi ?zerine sevin? g?sterileri d?zenleyen halk, ya?anan geli?meler ?zerine YSK?ya tepki g?sterdi. G?n boyu Nazmi G?r??n se?im ?al??malar?n? y?r?tt??? DTP Adana ?l Binas??nda geli?meleri takip eden vatanda?lar, s?k s?k ?Oylar namustur namus sat?lmaz?, ?H?rs?zlar bizlere hesap verecek?, ?K?rt halk? uyama oyuna sahip ??k? sloganlar? att?. DTP ?l Binas? ?n?nde tepkilerini dile getiren vatanda?lara hitap eden Nazmi G?r, se?imleri ?ok az bir oyla kaybettiklerini belirterek, ?Hakk?m?z olan bir oya bile sahip ??kaca??z? diye konu?tu. Konuyla ilgili olarak avukatlarla gerekli de?erlendirmeleri yapacaklar?n? ve ?ikayette bulunacaklar?n? aktaran G?r, halka te?ekk?r etti.
Adana?da aday g?stermeyerek se?ime girmeyen Emek Partisi?ne 219 oy ??kmas? da se?imlerin g?venilirli?ine g?lge d???rd?.
Miro?lu itiraz edecekMersin Ba??ms?z Milletvekili Aday? Orhan Miro?lu, ?Se?imlerin sa?l?kl? bir ?ekilde ge?medi?ini? s?yleyerek, il se?im kuruluna itiraz edeceklerini bildirdi. Miro?lu, Silifke il?esindeki bir tak?m s?k?nt?lar ya?and???n? ifade etti. Mersin Adliyesi ?n?nde, bir otomobile se?im pusulalar?n?n oldu?u torbalar?n konuldu?unu tespit ettiklerini s?yleyen Miro?lu, ?Mersin?de rahat, demokratik ve ??phe uyand?rmayacak se?im s?z konusu olmad?. Umar?m itirazlar?m?z sa?l?kl? bi?imde sonu?lan?r ve hakikat ortaya ??kar? dedi. (HABER MERKEZ?)
ÖNCEKİ HABER

DURUM

SONRAKİ HABER

Çanak anten tamir eden işçi çatıdan düştü

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa