Harb-???te anla?mazl?k devam ediyor

Harb-?? ile T?H?S aras?nda devam eden toplus?zle?me g?r??melerinde arabulucu a?amas?nda da anla?ma sa?lanamad?.


Harb-?? ile T?H?S aras?nda devam eden toplus?zle?me g?r??melerinde arabulucu a?amas?nda da anla?ma sa?lanamad?. Taraflar aras?nda anla?ma sa?lanamad??? i?in arabulucuya gidilen s?zle?me g?r??melerinde, yap?lan iki g?r??meden de sonu? al?namad?. T?H?S yetkilileri son g?r??mede de esnek ?al??ma, denkle?tirme ve g?nl?k ?al??ma s?releri konular?ndaki tavr?nda de?i?iklik yapmad?. Taraflar yar?n tekrar bir araya gelecekler. Bu g?r??meden de sonu? ??kmamas? halinde Harb-???in Y?ksek Hakem Kurulu?na ba?vurmas? bekleniyor. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net