kovboy

 • Vah?i bat?da bir g?n, bardan i?eri ?lkenin en tehlikeli silah??r? girer.


  Vah?i bat?da bir g?n, bardan i?eri ?lkenin en tehlikeli silah??r? girer. Herkesin ?a?k?n bak??lar? aras?nda son derece h?zl? bir hareketle iki tabancas?n? birden ?ekip havaya ate? eder ve ba??r?r:
  - Sa? taraf?mdakiler e??ole??ek, sol taraf?mdakiler ito?luittir. Var m? itiraz? olan?! Biri aya?a kalkar. Kovboy hemen tabancalar?n? adama ?evirir:
  - Hey senin itiraz?n var galiba?
  Adam t?rsak bir ?ekilde:
  - Yok efendim, ben yanl?? tarafa oturmu?um da...
  www.evrensel.net