i? ilanlar?ndaki ?zelliklerin ger?ek anlamlar? 2

 • Kariyer Olanaklar? Sunan ?irketimiz: Ba?lang?? ?creti olarak piyasan?n alt?nda veriyoruz, ama burada gece yar?lar?na kadar ?al???p y?neticilerin de g?z?ne girerseniz sizi terfi ettirebiliriz.


  Kariyer Olanaklar? Sunan ?irketimiz: Ba?lang?? ?creti olarak piyasan?n alt?nda veriyoruz, ama burada gece yar?lar?na kadar ?al???p y?neticilerin de g?z?ne girerseniz sizi terfi ettirebiliriz.
  Seyahat Engeli Olmayan: Alt?n?za bir araba vericez, o ?ehir senin, bu kasaba benim deli dana gibi dola?acaks?n?z. Evliyseniz sorun olabilir, isterseniz e?inize bir dan???n. Ya da hi? dan??may?n, bu sizin i?in iyi bir f?rsat olabilir. Art?k ona siz karar verin.
  ?nsan ?li?kilerinde Ba?ar?l?: ?irketimizde herkes birbiriyle kavgal?, kimse kimseyle ge?inemiyor. Bir de sizle u?ra?mayal?m. ?st y?netimin ho?una gidebilecek ?eyleri yapabilen, yalakal?k becerileri geli?mi?.
  ?kna Kabiliyeti Olan: M??terileri kalitesiz ?r?nleri daha pahal?ya almaya raz? edebilecek.
  Analitik D???nebilen: Ne b?t?eyi tuturabiliyoruz, ne de muhasebe hesaplar?n?. Her?ey arapsa??na d?nd?. Biri bizi bu durumdan kurtars?n.
  www.evrensel.net