Sinan Kara?ya yine hapis cezas?

Dat?a?da yerel yetkililerle ilgili kaleme ald??? yaz? ve haberler nedeniyle d?rt kez hapse giren gazeteci Sinan Kara, Kaymakam Sava? Tuncer?e ?bas?n yoluyla hakaret? etti?i gerek?esiyle 3 ay 5 g?n hapis ve 522 YTL adli para cezas?na mahkum oldu.


Dat?a?da yerel yetkililerle ilgili kaleme ald??? yaz? ve haberler nedeniyle d?rt kez hapse giren gazeteci Sinan Kara, Kaymakam Sava? Tuncer?e ?bas?n yoluyla hakaret? etti?i gerek?esiyle 3 ay 5 g?n hapis ve 522 YTL adli para cezas?na mahkum oldu.
Dat?a Asliye Ceza Mahkemesi, memleketinsesi.com internet sitesinde 25 Ocak 2005 tarihinde yay?nlad??? ?Dat?a?da Kirli ve Karanl?k ??ler D?n?yor? ba?l?kl? yaz?da Tuncer?in bir tarihi eser ka?ak??s?n?n faaliyetlerine g?z yumdu?u ve himaye etti?ini iddia eden gazeteciyi su?lu buldu.
Bundan ?nce d?rt kez hapse girdi?ini ifade eden Sinan Kara, bianet?e, ?Art?k sessiz sedas?z hapse giriyoruz. ?yle g?nler ya??yoruz? dedi. Kara, bir haberi nedeniyle be? ay hapis yatm?? ve 1 Temmuz?da tahliye olmu?tu. Bug?ne kadar 1 y?l 3 ay s?reyle hapiste kalan ve 25 dosyas? daha bulunan Kara, ceza Yarg?tay?da kesinle?irse bir kez daha cezaevine girecek.
Lehte oldu?u gerek?esiyle eski Ceza Yasas??n?n 482/4 maddesi gere?ince Kara?y? ?nce 3 ay hapis ve 489 YTL adli para cezas? mahkum eden mahkeme, fiili kamu g?revlisine y?nelik olmas? ve ?sab?ka tekerr?r?? nedeniyle art?r?ma gitti. Ancak mahkeme, ?san???n ikrar?, duru?madaki tav?r ve davran??lar??n? lehe yorumlayarak indirime gitti. Sonu?ta gazeteci, 3 ay 5 g?n hapis ve 522 YTL adli para cezas?na ?arpt?r?ld?.
Kara, ?G?ndem? gazetesinde yazd??? ?Tecrit S?n?r Tan?m?yor? ba?l?kl? yaz?s? nedeniyle Ceza Yasas?? n?n 216/1 maddesi uyar?nca da yarg?lanacak. ?Halk? kin ve d??manl??a alenen tahrik? iddias?yla su?lan?yor. (Mu?la/B?A)
www.evrensel.net