25 Temmuz 2007 00:00

Irakl? liderler bir araya geliyor

Irak?taki siyasi krize ??z?m bulabilmek amac?yla 5 liderin bu hafta sonuna do?ru bulu?mas? g?ndemde.

Paylaş

Irak?taki siyasi krize ??z?m bulabilmek amac?yla 5 liderin bu hafta sonuna do?ru bulu?mas? g?ndemde. Reuters ajans?na bilgi veren Irakl? yetkililer, Irak Devlet Ba?kan? Celal Talabani, ?ii k?kenli Ba?bakan Nuri El Maliki, S?nni k?kenli Devlet Ba?kan Yard?mc?s? Tar?k El Ha?imi ile kuzeydeki K?rt b?lgesel y?netiminin lideri Mesud Barzani ve ?ii lider Abd?laziz El Hekim?in kat?laca?? zirvenin cuma g?n? olabilece?ini belirtti.
Yetkililer, zirveye kat?lacak ki?ilerin say?s?n?n da artabilece?ini, eski ba?bakanlardan ?yad Allavi gibi isimlerin eklenebilece?ini belirtti. Irakl? liderlerin, anayasal de?i?iklikler gibi bir dizi ?e?itli konuyu g?r??ecekleri, Kerk?k sorununun da g?ndeme al?nabilece?i kaydediliyor.
?am toplant?s? iptal oldu
Bu arada, Irakl? direni??i gruplar?n ?nceki g?n ?am?da yapmay? planlad?klar? bir toplant?, Suriye?nin m?dahalesiyle iptal edildi. Yasaklanan Irak Baas Partisi?nin ?yeleri, Saddam H?seyin d?nemi yetkilileri ve Amerikan kar??t? a?iret liderlerinin de aralar?nda bulundu?u y?zlerce ki?inin, Irak?taki Amerikan varl???na kar?? ??kan gruplar i?in ortak bir ?al??ma program? olu?turma amac?yla ?am?da bir araya geldikleri belirtildi.
Suriyeli yetkililerin b?yle bir toplant? i?in zaman?n do?ru olmad???n? ilettikleri ve ?am??n banliy?s?nde bir otelde yap?lmas? planlanan konferans?n iptal edildi?i kaydedildi.
Baz? delegeler, toplant?n?n iptal edilmesinin, ?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinejad??n ge?en hafta Suriye?ye yapt??? ziyaretle ilgili oldu?unu ?ne s?rd?. Ziyaret s?ras?nda Ahmedinejad ile Suriye lideri Be??ar Esad taraf?ndan yay?mlanan ortak a??klamada, Irak?taki Amerikan i?galinin sona erdirilmesi istenmi?, ancak Irak h?k?metine destek verilerek, Irak halk?na ve kurumlar?na y?nelik ter?rizm k?nanm??t?.
3 ABD askeri ?ld?
Amerikan ordusundan yap?lan a??klamada, Irak?ta hafta sonunda ?e?itli bombal? sald?r?larda 3 Amerikan askerinin ?ld??? bildirildi. B?ylece Irak?ta, i?galin ba??ndan beri ?len Amerikan askerlerinin say?s?n?n 3,635?e ??kt??? bildirildi. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

AB, Libya?y? ikna etti

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa