25 Temmuz 2007 00:00

?zcan Kesge? u?urland?

D?SK?e ba?l? Sosyal-?? Sendikas??n?n 35 y?l ba?kanl???n? yapan ?zcan Kesge?, ailesi, sevenleri, sendikac?lar ve siyaset?ilerin kat?ld??? t?renle Kar??yaka Mezarl????nda topra?a verildi.

Paylaş

D?SK?e ba?l? Sosyal-?? Sendikas??n?n 35 y?l ba?kanl???n? yapan ?zcan Kesge?, ailesi, sevenleri, sendikac?lar ve siyaset?ilerin kat?ld??? t?renle Kar??yaka Mezarl????nda topra?a verildi.
Yakaland??? amans?z hastal?ktan kurtulamayarak ya?am?n? yitiren Sosyal-?? Genel Ba?kan? ?zcan Kesge? i?in d?n sendika merkezi ?n?nde bir t?ren d?zenlendi. ?ekibe-Halit ?elenk?in de aralar?nda bulundu?u ayd?n ve yazarlar, ??retim ?yeleri, D?SK, KESK, TMMOB ba?kan ve y?neticileri, Kamu Sen y?neticileri, siyaset?iler ile i??ilerin de kat?ld??? t?ren sayg? duru?u ile ba?lad?.
Ruhi Su ezgileri aras?nda Kesge??in ya?am?n?n anlat?lmas?n?n ard?ndan s?z alan Sosyal-?? Genel Sekreteri Tamer At??, Kesge??in sendikay? zaman zaman ?ocuklar?ndan da ?nde tuttu?unu anlatt?. Kesge??in kin tutmad???n?, ama 12 Eyl?l fa?ist darbesine ve darbecilerine kar?? kininin s?rd???n? belirten At??, darbecilere kar?? m?cadeleyi s?rd?recekleri s?z?n? verdi. D?SK Genel Ba?kan? S?leyman ?elebi de Kesge??in i??i s?n?f?n?n do?ru, yalpalamayan ?nderlerinden oldu?unu, dik duru?undan ?d?n vermedi?ini belirtti.
T?P?den arkada??, Gazeteci Varl?k ?zmenek de Kesge??in T?rkiye ve d?nya s?n?f hareketi a??s?ndan ?ok ?nemli bir toplus?zle?meye imza att???n?, 1977 1 May?s katliam?ndan sonra bir banka ile imzalad??? s?zle?mede ?1 May?s??n bayram oldu?unu ve bir maa? ikramiye verilmesini? kabul ettirdi?ini s?yledi. Kesge??in k?z? Selcan Soytekin de ailesi ad?na yapt??? konu?mada, ?O bizim ?ocuklu?umuzun oyun arkada?? idi. Ayr? kald???m?z 5 y?l boyunca, yaratt???m?z rit?eller sayesinde hep yan?m?zda oldu? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

THY?deki bask?lara kar?? Ba?bakan?a uyar? mektubu

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa