Fotoğraf: Evrensel

CHP?li muhalifler topland?

CHP?li muhalifler, ?i?li Belediye Ba?kan? Mustafa Sar?g?l??n ?ran Caddesi?ndeki ofisinde topland?.


CHP?li muhalifler, ?i?li Belediye Ba?kan? Mustafa Sar?g?l??n ?ran Caddesi?ndeki ofisinde topland?. Toplant? ?ncesi gazetecilere a??klama yapan eski CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, se?imlerin temel sonucunun; ?CHP a??s?ndan h?sranla bitmi? olmas? oldu?unu? belirterek, bu se?imlerde CHP?nin temel felsefesini ve temel tercihlerini rotas?ndan sapt?ran y?netim kadrosunun ma?lup oldu?unu s?yledi.
Kurultaya gidelim
CHP?nin 15 y?l daha bekleyip iktidar ?zlemini gidermeye tahamm?l? olmad???n? belirten Keskin, ?Parti i?inde g?r?lt?ye pat?rt?ya fazla neden olmadan, partimizin daha fazla h?rpalanmas?na, toplum nezdinde itibar kaybetmesine sebebiyet vermeden, ?lkesini, partisini, insan?n? seven y?neticilerimizden vakit ge?irmeden emaneti, kurultaya teslim etmelerini bekliyoruz? dedi.
?Sosyal demokratlar?n yeni bir kavgaya tahamm?l? yoktur. Biz kavga d?v?? yaratmadan, partimize daha fazla zarar vermeden, uyumlu bir yakla??m kar??l?kl? anlay??la partimizin i?inde bulundu?u bu a?mazdan ??kar?lmas?n?n destek?isi olaca??z, aray??? i?erisinde olaca??z? diye konu?an Keskin, Baykal??n ?Halk taraf?ndan samimiyetsiz bulunarak reddedildi?ini? s?yledi.
Toplant?ya, Hikmet Keskin?in yan? s?ra eski TBMM Ba?kan? Hikmet ?etin, ?i?li Belediye Ba?kan? Mustafa Sar?g?l, Gaziantep eski Belediye Ba?kan? Celal Do?an, eski milletvekilleri Hasan Ayd?n, Muharrem Toprak, Mehmet Tomanbay, ?smail De?erli, Mehmet Mo?ultay ve Onur Kumbarac?ba?? da kat?l?yor. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net