Silopi?de 10 bin ki?i vekillerini kar??lad?

??rnak Ba??ms?z Milletvekilli Sevahir Bay?nd?r ve Hasip Kaplan?? Silopi?de 10 bin ki?i sloganlarla kar??lad?.


??rnak Ba??ms?z Milletvekilli Sevahir Bay?nd?r ve Hasip Kaplan?? Silopi?de 10 bin ki?i sloganlarla kar??lad?.
Silopi?de 10 bini a?k?n ki?i, sabah saatlerinde DTP Silopi ?l?e ?rg?t??n?n ?n?nde vekilleri kar??lamak i?in saatlerce bekledi. Milletvekilleri Sevahir Bay?nd?r ve Hasip Kaplan ve beraberindekiler Silopi?ye geldi?inde binlerce ki?i slogan atarak vekilleri kar??lad?.
Burada konu?ma yapan Sevahir Bay?nd?r, ?Botan halk? bar???n sesini y?kseltti. Hi?bir g??, halk iradesinin ?n?ne ge?emez. Botan halk? vekillerini b?y?k bir oranla se?ti. Sizinle gurur duyuyoruz? dedi.
Daha sonra konu?an Hasip Kaplan ise, ?unlar? s?yledi: ?Barajlar?na ra?men, bask?lar?na ra?men Meclis?e gidiyoruz. Say?m?z grup kurmaya yetiyor. Adana, Mersin?de arkada?lar?m?z?n se?ilmesini engellediler. ?imdi Hakkari?de de engellemek isteniyor. Bu durum kar??s?nda halk?m?z iradesine sahip ??kacakt?r? dedi.
www.evrensel.net